Archív novinek

Kulaté stoly k podnikatelskému vzdělávání


p1030344_1_1.jpgMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Evropská komise uspořádali v Praze 25. – 26. června 2009 setkání expertů z ČR, Rakouska, Německa, Slovenska, Slovinska a Polska na vysoké úrovni z ministerstev školství a průmyslu a sociálních partnerů. Během setkání diskutovali účastníci o možnostech podnikatelského vzdělávání přispět k rozvoji kompetencí studentů i k větší efektivitě firem.

 

CEBRE uspořádalo ve spolupráci s partnery 3 doprovodné tematické semináře pro učitele, studenty a podnikatele. Závěry těchto seminářů byly předneseny účasntíkům kulatého stolu a velice pozitivně hodnoceny.

 

Oficiální tisková zpráva a web ministerstva školství

 

 


 

1. Seminář pro učitele: Jak učit podnikatelské vzdělávání

 

Hlavní partner: Junior Achievement Czech Republic / Junior Achievemnt Europe

 

Cílem semináře bylo diskutovat s učiteli koncept podnikatelského vzdělávání a jeho pozitivní příspěvek k rozvoji kompetencí mladého člověka. Učitelé slyšeli prezentaci reálných úspěšných projektů a vyzkoušeli si praktickou demonstraci modulů v oblasti podnikatelského vzdělávání, které je možné jednoduše propojit s výukou (například modul Your World, Your Business).

 

Závěry učitelů:

 

Pokud bychom chtěli během 5 let dosáhnout ideálního stavu v oblasti podnikatelského vzdělávání, bylo by potřeba zejména:

 • Představovat konkrétní program “hands-on” ve školách s přímou vazbou na firmu
 • Posílit schopnost škol učit měkké kompetence (komunikační a prezentační schopnosti, kreativita, inovativnost nebo odpovědnost) a klíčové kompetence
 • Motivovat studenty iučitele, aby se do programů podnikatelského vzdělávání zapojovali
 • Posílit horizontální aspekty podnikatelského vzdělávání (ne jen součást občanské výchovy)
 • Co nejširší zapojení stakeholders a zainteresovaných institucí (orgány veřejné správy, podnikatelský sektor, nevládní a neziskové organizace, rodiče, management škol, učitele, podnikatele, atd.)
 • Využít know how a zkušeností organizací aktivních v oblasti podnikatelského vzdělávání (např. JA-YE Europe)
 • Posílit spolupráci mezi školami apodnikateli imezi školami navzájem
 • Posílit vzdělávání učitelů co do nových metod, trendů a informací. Motivovat je k přímému kontaktu se stakeholders

 

(pozvánka dokument ve formátu pdf

 


 

2. Debata se studenty: Jak se naučit podnikání

 

Hlavní partner: Impact, o.s.JADE

 

Studenti diskutovali o problematice podnikatelského vzdělávání a možnostech, jak udělat z podnikatelského vzdělávání integrální součást vzdělávacího programu a / nebo jako jej rozvíjet mimoškolními aktivitami (prezentováno na praktickém příkladu).

 

Závěry studentů:

 

Co je potřeba?

 • Aktivní podpora – podpora mezi studenty a učiteli, motivační nástroje, podnikatelská ocenění, vývoj učebních materiálů
 • Využívat reálné podnikatele jako role model / vzory
 • Využít možností vzájemné spolupráce na evropské úrovni
 • Zapracovat podnikatelské vzdělávání do školního kurikula
 • Jak zefektivnit podnikatelské vzdělávání
 • Podnikatelské vzdělávání se musí učit praxí, studenti si musí podnikání vyzkoušet
 • Podnikatelské vzdělávání by mělo být zohledněno přiměřeně na všech úrovních vzdělávání – na základních školách, na středních školách i na vysokých školách

V rámci studentského podnikání (Junior Enterprise) studenti výrazně posílí tyto kompetence:

 • Leadership / schopnost vést tým
 • Odpovědnost
 • Pro-aktivita, zapojení
 • Schopnost teamové práce
 • Prezentační a komunikační schopnosti

 

(pozvánka dokument ve formátu pdf)

 


 

3. Debata pro podnikatele: Podnikatelé a podnikatelské vzdělávání 

 

Hlavní partner: Enterprise Europe Network ČR

 

Podnikatelé diskutovali, jak může kvalitní podnikatelské vzdělávání (entrepreneurship education) přispět k vyšší efektivitě Vašeho podnikání a jak mohou podnikatelé přispět k podnikatelskému vzdělávání a rozvoji podnikatelské kompetence (tedy k flexibilitě, smyslu pro iniciativu a k odvaze brát na sebe rizika) u svých zaměstnanců.

 

Závěry podnikatelů:

 

 • Do podnikatelského vzdělávání musí být zapojeny také organizace / agentury jako například: průmyslové svazy, hospodářské komory, konfederace, vzdělávací instituce a podobně
 • Je nutné zefektivnit mezi resortní spolupráci včetně společného přístupu kfinancování aktivit podporujících vzdělávání
 • podnikatelské myšlení je potřeba rozvíjet již od dětství - vpřípadě dětí a mládeže prostřednictvím her, simulací, fiktivních firem, zapojení do činnosti nevládních a neziskových organizací, apod. U dospělých by se mělo jednat o zvyšování motivace, budování tolerantního společenského prostředí a poskytování konzultačních aktivit vůči méně informovanému obyvatelstvu.

 

(pozvánka dokument ve formátu pdf

 < Archív novinek