Archív novinek

Nové číslo CBT - poslední za českého předsednictví!


Nové číslo bulletinu Czech Business Today vám přináší mnoho novinek z českého podnikatelského prostředí. CEBRE silně podporuje otevření pracovních trhů EU15 pro občany z nových členských zemí. První stránka CBT je proto věnována mobilitě pracovních trhů. V tomto ohledu jsme se zeptali komisaře Špidli, jak hodnotí své přispění k otevření belgického pracovního trhu. Druhým tématem nového CBT je hodnocení dopadu a tzv. lepší regulace v EU.

 

cebre_3_09_titulka_1.jpg
Na první stránce vám přinášíme článek o bariérách, které vytváří omezení pracovních trhů. V březnu uspořádalo CEBRE debatu s komisařem Špidlou a belgickou ministryní práce Joelle Milquet s cílem bojovat s přetrvávajícími bariérami na evropském trhu práce.

 

 

Každý návrh předložený Evropskou komisí mající velký dopad na podnikatelské prostředí musí obsahovat hodnocení dopadu. Dopad hodnotí Evropská komise sama. Na druhé stránce CBT naleznete článek hodnotící efektivnost a kvalitu hodnocení dopadu včetně doporučení na jejich zlepšení.

 

 

Třetí strana je tradičně věnována energetické otázce. V květnu se v Praze konalo české jaderné fórum. Další důležitou akcí, která se konala v Praze, byla konference nazvaná „Lepší přístup MSP k normám“. Závěry z konference naleznete na straně 3. Na poslední straně CBT se dozvíte o akcích CEBRE – debata „ Jak bojovat s hospodářskou krizí?“ a několik akcí organizovaných v rámci Evropského týdne MSP – Kongres EUROCHAMBRES v Praze a akce BUSINESSEUROPE v Bruselu. Všichni jste srdečně zváni na závěrečnou akci českého předsednictví Czech Street Party v Rue Caroly dne 26. června. Pivo poteče proudem za doprovodu skupiny Kryštof a Mig21!

 

CBT 3/2009 dokument ve formátu pdf

 

Ostatní čísla CBT

 < Archív novinek