Archív novinek

DLOUHODOBÁ ŘEŠENÍ SE NACHÁZÍ VE VÝZKUMU A VÝVOJI A ZNALOSTNÍ EKONOMICE!


Ekonomické vyhlídky EU jsou nejhorší v poválečném období. Podle jarní prognózy Evropské komise by se v roce 2009 měl hospodářský růst snížit o 4% a nezaměstnanost v roce 2010 vzrůst až na 11%. Státy EU přijímají rozsáhlá opatření ke zmírnění dopadů krize. Fiskální pobídky evropské ekonomiky odpovídají 5% jejího HDP pro rok 2009-2010 (včetně automatických stabilizátorů). Značnou podporu ekonomice poskytla také Evropská centrální banka, když výrazně snížila úrokové míry a zavedla záchranné plány finančního sektoru v 19 zemích (300 mld. eur na rekapitalizaci bank a 3 biliony eur na bankovní záruky). Největší hrozbu nyní představují přetrvávající problémy finančního sektoru, neudržitelné veřejné finance, nadměrná regulace a protekcionismus. Již přijatá opatření, jako Směrnice o službách, je třeba plně a včas implementovat. Klíčovým řešením současné krize by tak mohly být investice do vědy a výzkumu (V&V) a do znalostní ekonomiky.

 

To jsou závěry, na kterých se shodli účastníci debaty CEBRE pořádané společně se Stálým zastoupením ČR při EU dne 17. června v Bruselu.

 

Tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

Více informací, podkladové dokumenty a prezentace naleznete zde.

 < Archív novinek