Archív novinek

V Brně proběhl seminář na téma Regionální a strukturální politika a programy EU


 

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal v rámci projektu Posilování sociálního dialogu odborný seminář s názvem „Regionální a strukturální politika a programy EU“, který se konal 2. listopadu 2009 v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Program semináře byl tvořen čtyřmi zajímavými přednáškami s následnou diskuzí.

 

web_pb021090.jpgPrvní blok odstartoval Michal Kadera, ředitel CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU, který ve své první prezentaci nastínil charakteristiku jednotlivých typů fondů a programů EU a konkrétní aspekty implementace. Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR a ředitelka sekce vnějších vztahů se zaměřila na roli Svazu průmyslu v oblasti podpory zahraničního obchodu, prosazování zájmů podnikatelů a zejména pak podpory bilaterální i evropské zahraniční rozvojové spolupráce.  

 

Ve druhém bloku se Michal Kadera zaměřil podrobněji na strukturu komunitárních programů, hlavní principy jejich fungování a stručně prezentoval několik největších s významem pro podnikatele. V závěru se ujala slova expertka Technologického centra Akademie věd ČR Zdeňka Šustáková, která posluchačům představila 7. rámcový program EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace co do jeho cílů a charakteristiky rámcových programů a struktury. Seminář byl zakončen krátkou diskusí.

 

Více informací obdržíte od Ilony Staňkové, regionální manažerky Svazu průmyslu a dopravy ČR (istankova@spcr.cz)

 

 

 < Archív novinek