Archív novinek

Konference o platfomě ATOMIUM CULTURE, 27. listopadu 2009, Brusel


                                                                                                        

Ambiciózní plán na podporu evropské excelence – platforma ATOMIUM CULTURE

 

Evropa čelí poklesu výzkumných a inovačních kapacit, které jsou základem jejího úspěšného vývoje. Výzvou je rovněž nedostatečná integrace v některých oblastech. Řešením mohou být projekty podporující znalostní společnost podporované všemi stakeholders. To je cílem nového projektu ATOMUIM CULTURE – stálé platformy pro evropskou excelenci spojujícího významné evropské univerzity, firmy a sdělovací prostředky působící v oblasti výzkuclipboard01_8.jpgmu a inovací a jejich šíření. Podle Valéry Giscard d’ESTAING, bývalého francouzského prezidenta, předsedy Evropského konventu a  čestného prezidenta Atomium Culture dnes Evropa dnes stojí před fází přeměny, v rámci které budou navázány horizontální vztahy mezi nejlepšími univerzitami, firmami s vlastním výzkumem a sdělovacími prostředky.

 

Růst znalostní společnosti stojí na třech pilířích: vytváření nových znalostí a jejich předávání prostřednictvím vzdělávacího systému (univerzity), šíření znalostí spolehlivými informačními a komunikačními prostředky (sdělovací prostředky) a jejich využití v nových výrobních procesech (firmy). Platforma Atomium Culture bude usilovat o posílení evropské integrace prostřednictvím podpory a šíření nejlepšího evropského výzkumu, přiblíží evropským občanům výsledky mladých excelentních evropských vědců a podpoří dialog mezi univerzitami a firmami. Zahajovací konference se zúčastnili šéfové předních evropských firem, politici, zástupci evropských institucí, akademické obce z celé Evropy, švédského předsednictví a zástupci sdělovacích prostředků. Podle Wima PHILIPPA, generálního ředitele Evropského kulatého stolu průmyslu (ERT) je třeba zvýšit vzdělanostní úroveň v Evropě zejména v oblasti matematiky a technických věd. „Podle statistických údajů z ledna 2009 byly v Evropě 4 miliony volných míst (z toho 1,2 mil, míst pro inženýry) oproti 18 milionům nezaměstnaných lidí. Na tuto skutečnost reaguje ERT připravovaným projektem European Coordination Body,“ řekl PHILIPPA. Do tohoto projektu by se měla zapojit i ČR prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Odpoledne se účastníci rozdělili do pěti panelů a diskutovali na témata: povědomí veřejnosti o inovacích, jak zajistit transfer znalostí a inovací, jak spolehlivě informovat společnost, význam platformy při tvorbě znalostní společnosti a identifikace a podpora atraktivní a konkurenceschopné evropské výzkumné sítě. Profesor Per ERIKSSON, rektor univerzity v Lundu zdůraznil: „Je na čase, aby Evropa změnila svůj přístup a namísto rozsáhlých debat a investic do zemědělství, zaměřila svoji pozornost na dlouhodobou perspektivu a produkci jako v Asii a na podnikání a rychlé změny podle amerického vzoru.“ 

 

Za ČR se konference zúčastnili zástupci CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU, skupiny ČEZ a především Ministerstva školství, mládeže a tělovýchova. Náměstkyně pro strategii reformy vzdělávací soustavy Jana MATESOVÁ podotkla, že Evropané si uvědomují nutnost podpořit výzkum a dialog mezi univerzitami a podniky. Výzvou ale je, zda zrovna projekt Atomium Culture pomůže najít kromě obecných diskusí i konkrétními kroky, jak se vypořádat se těmito výzvami.

 

 

Konference ATOMIUM CULTURE se konala 27. Listopadu 2009 v Bruselu. Pokud mate zájem o další informace, kontaktujte prosím Michala Kaderu, ředitele CEBRE na adrese Michal.Kadera@cebre.cz nebo navštivte stránky: www.atomiumculture.eu.   

 

Tisková zpráva je ke stažení zde dokument ve formátu doc< Archív novinek