Archív novinek

Vychází nové číslo časopisu Czech Business Today!


Hlavním tématem prosincového čísla Czech Business Today jsou opožděné platby. O opožděných platbách diskutovali v Českém domě zástupci podnikatelské sféry společně s europoslankyní Barbarou Weilerovou, která je zpravodajkou k návrhu změny směrnice o opožděných platbách. Druhá strana CBT je věnována spotřebitelským právům. Na třetí straně naleznete závěry z debaty k pozměnění směrnice o Integrované prevenci a omezování znečištění IPPC. Na závěr nechybí tradiční přehled zajímavých událostí.screenshot_15_01_1.jpg

 

Opožděné platby veřejné správy v období ekonomické krize dosáhly v průměru 67 dnů. V některých jihoevropských zemích je to i třikrát více. V září uspořádalo CEBRE debatu k opožděným platbám. Její účastníci diskutovali o navržené změně směrnice o opožděných platbách. Návrh přináší striktnější pravidla pro veřejnou správu, 5% paušální částku pro opožděné platby veřejných orgánů a právo na úhradu vynaložených výdajů na opožděnou platbu. Podnikatelé striktnější pravidla pro veřejný sektor uvítali.

 

Dne 11. listopadu se v Evropském parlamentu konalo CEBRE Policy Café k spotřebitelským právům. Zástupci Evropského parlamentu, podnikatelské veřejnosti, spotřebitelských asociací a Stálého zastoupení ČR při EU se na debatě shodli o nutnosti podrobněji se návrhem zabývat a ponechat více času na vyjednávání, aby se vyvarovalo dalším případným revizím.

 

Třetí strana se věnuje směrnici o IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění). Klíčoví hráči evropského trhu s energií diskutovali v prosinci s europoslanci o změně IPPC směrnice před jejím druhým čtením v Evropském parlamentu.

 

Na poslední straně prosincového CBT se dočtete o uskutečněných akcích a pozvání na akce, které se budou konat z kraje roku 2010. CEBRE chystá pracovní snídani "Přístup malých a středních podnikatelů k financím", Policy Café k energetice a debatu s českým komisařem Štefanem Füle. Dne 12. února pořádá v Bruselu Stálé zastoupení ČR při EU Český ples, kterého se zúčastní vysocí čeští i evropští představitelé.

 

 

 

 

CBT 5/2009

 

Ostatní čísla CTB

 < Archív novinek