Archív novinek

Konference ke strategii EU2020 - 3. března 2010


Účastníci konference European Movement International (EMI) uvítali novou strategii EU2020 představenou Evropskou komisí 3. března 2010. Ten den se na Stálém zastoupení ČR při EU konala konference, které se zúčastnili přední experti, zástupci sociálních partnerů, předsedové evropských politických skupin a zástupci občanské společnosti. „Věřím, že strategie EU2020 je pro Evropu dobrou příležitostí. Má potenciál stát se východiskem ze současné hospodářské recese,“ řekla úvodem Milena Vicenová, stálá zástupkyně ČR při EU.snimek_192_1.jpg

 

Pat Cox, prezident European Movement International zmínil, že: „v oblasti zaměstnanosti nás ekonomická krize vrhla o dobrých dvacet let zpátky na začátek devadesátých let, zejména co se nestabilizovaných veřejných financí týče. K tomu je nutné přidat „zkornatělý" a nefunkční bankovní sektor a trvale omezený přístup k půjčkám, zejména pak pro malé a střední podniky.“ Pokračoval tím, že „silnou stránkou střednědobých výhledů jako je strategie EU2020 je možnost navrhnout plán pro koherentní rámec politik schopných vyrovnat se s výzvami jako je zvyšující se potřeba globální konkurenceschopnosti a negativní demografický vývoj. Nic z toho však nesmí snížit nelítostnou urgentnost přijímaných změn.“ Většina příspěvků během konference tuto vizi podpořila. Prof. Maria Joao Rodrigues, přední expertka na Lisabonskou strategii, popsala EU2020 jako „líbivou agendu“, která ale musí být, má-li být úspěšná, podpořena nezbytnými finančními a politickými opatřeními.

 

Generální ředitel BUSINESSEUROPE Philippe de Buck vyzdvihnul „potřebu bezodkladnosti“ současné ekonomické situace a vyzval Komisi, aby se přihlásila k politické odpovědnosti za změny během celého funkčního období, tedy od roku 2010 do roku 2014. A to i v případě střednědobé strategie směřující k roku 2020. John Monks, generální ředitel Evropské odborové konfederace (ETUC) se ke strategii EU2020 vyjádřil skepticky. Zmínil aktuální titulek z Financial Times „Hedge Funds zvyšují sázky proti euru“ a otázal se: „pokud tohle je stav dnes, jak bude Evropa vypadat v roce 2020?“edf6579777_1.jpg

 

Předseda Evropské strany socialistů Poul Nyrup Rasmussen doporučil zřídit „vzájemný systém záruk“ financovaný Evropskou investiční bankou, který by pojistil státy proti neschopnosti platit závazky. S odkazem na nedostatek konkrétních návrhů ve strategii polemizoval, zda Komise nežije náhodou v jiném světě. Annemie Neyts, předsedkyně Evropských liberálních demokratů, popsala Lisabonskou strategii jako deprimující neúspěch a kritizovala neefektivitu otevřené metody koordinace. Gunnar Hökmark, spolu-předseda pracovní skupiny Evropské lidové strany pro ekonomické a sociální politiky uvedl, že nastal čas pohnout se od únavných deklaratorních strategií jako „být nejlepší na světě“ a doporučil zaměřit se na nejlepší možný způsob provedení strukturálních reforem. Vyjádřil také obavy, že pokud se nepodaří evropskou ekonomiku nastartovat, ztratí Evropa vliv ve světě. Předseda EMI Pat Cox shrnul debatu odkazem na Barrosův vzkaz předsedům vlád evropských států – čas na velká opatření právě nastal. Účastníci konference měli naprosto stejný pocit. „tak nám ukažte nějaká konkrétní opatření!,"dodal Cox. 

 

Konference EMI se konala dne 3. března 2010 a byla hoštěna Milenou Vicenovou, Stálou zástupkyní ČR při EU a Michalem Kaderou, ředitelem CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte Michala Kaderu, ředitele CEBRE (michal.kadera@cebre.cz).

 

tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 

seznam účastníků dokument ve formátu pdf

 

Foto 1 

 

Foto 2

 

Foto 3

 

Foto 4

 

Foto 5

 

Foto 6< Archív novinek