Archív novinek

Nový tendr na rámcovou smlouvu s Evropskou komisí - služby v oblasti rozvojové spolupráce


Evropská komise prostřednictvím Generálního ředitelství EuropeAid oznámila 16. února 2010 vypsání výběrového řízení na udělení rámcové smlouvy pro služby zejména v oblasti rozvojové pomoci. V rámci takové smlouvy budou organizace poskytovat služby týkající se technické asistence a studií max. po dobu 2 let (jednou obnovitelné) v následujících oblastech - studie a technická asistence ve všech sektorech, komunikace a školení, konference. Každá z oblastí spadá do jednoho z tzv. lotů, např. lot 1 - studie a technická asistence - bude zaměřen na asistenci a studie v oblasti zdraví, infrastruktura, zemědělství, hospodářství a další. Služby zahrnují mimo jiné hodnocení tématických oblastí, přípravu vypsání projektů, technickoou a administrativní podporu při hodnocení veřejných zakázek a výzev.

 

Informace ke stažení dokument ve formátu pdf< Archív novinek