Archív novinek

Vychází nové číslo Czech Business Today!


Hlavním tématem březnového čísla Czech Business Today je implementace směrnice o službách. Na začátku února uspořádalo Stálé zastoupení České republiky při EU společně s CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU, ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR seminář věnovaný Jednotným kontaktním místům pro podnikatele v rámci implementace směrnice o službách. Dalším „horkým“ tématem byla v únoru nová strategie Evropské unie věnovaná růstu a zaměstnanosti - Europe 2020. CBT Vás seznámí s návrhy bodů, které by v Europe 2020 neměly chybět, a to jak z pohledu České republiky tak i českých podnikatelských organizací. Na první straně se můžete dočíst o požadavcích českých podnikatelů ohledně návrhu revize směrnice o opožděných platbách. Článek se zejména věnuje zprávě zpravodajky Barbary Weilerové ze zodpovědného parlamentního výboru IMCO (Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů). Na druhé straně CBT naleznete článek o elektromobilech a kalendář s akcemi, na kterých byste neměli chybět.

 

Do konce roku 2009 měly členské státy EU implementovat směrnici o službách, to se však některým státům nepodařilo splnit. Česká republika byla v implementaci mezi prvními. Nástrojem pro realizaci směrnice jsou tzv. Jednotná kontaktní místa. Jejich cílem je usnadnění přeshraničního podnikaní a odstranění administrativních bariér. obrazek3.png

 

Nová strategie Evropské unie Europe 2020, nahrazující tzv. postlisabonskou strategii, by se dle českých podnikatelů měla zaměřit na vyrovnání se s ekonomickou krizí, stárnutím populace, klimatickými změnami, potřebou stabilizovat finanční trhy, vzděláváním a inovacemi.

 

Opožděné platby jsou pro podnikatele v období krize velkým problémem a zhoršují likviditu. Evropská komise předložila loni v dubnu návrh, který si klade za cíl kulturu opožděných plateb zlepšit a penalizovat nejhorší neplatiče na trhu, jimiž jsou veřejné orgány. Čeští podnikatelé tuto iniciativu vítají a souhlasí s přísnějšími podmínkami pro veřejné orgány, které dokument navrhuje. Zpravodajka Evropského parlamentu Barbara Weilerová však ve své zprávě navrhla, aby se nerozlišovalo mezi neplatiči státní a soukromé sféry. To je pro podnikatele nepřijatelné, neboť veřejné orgány mají z principu výhodnější postavení.

 

Španělské předsednictví podporuje elektrifikaci automobilů a veřejné dopravy. Snižování emisí u automobilů není nekonečné a proto je nutné hledat nové alternativy např. v oblasti elektromobilů. Aby mohla elektrická vozidla efektivně ikdyž prozatím jen z části, nahradit klasická vozidla, bude nutné provést řadu výzkumů, připravit dopravní infrastrukturu a stanovit společné standardy pro celou EU.

 

CBT 1/2010 dokument ve formátu pdf

 

ostatní čísla CBT< Archív novinek