Archív novinek

Povinné označování země původu "Made In"


Ochrana spotřebitelů vyžaduje transparentní a důsledná obchodní pravidla. V posledních měsících se na unijní úrovni opět živě diskutuje se o tom, zda by vybrané výrobky dovážené do Evropské unie ze třetích zemí, povinně neměly nést označení o zemi původu. Sporná je především otázka, zda mají být mezi tyto povinně označované výrobky zahrnuty například rovněž potraviny.

 

Evropská unie nemá v současné době žádná harmonizovaná ustanovení ani jednotné postupy, pokud jde o označování původu zboží v EU. Panují i nesrovnalosti mezi nařízeními platnými v členských státech, jakož i nedostatek jasných pravidel Společenství v této oblasti. To má za následek roztříštěný rámec právních předpisů. Na druhou stranu, vnitrostátní opatření, jež vyžadují povinné označování původu zboží dováženého z jiných členských států, jsou zakázána, přičemž žádné omezení týkající se povinného označování původu zboží dováženého ze třetích zemí neexistuje. Řada významných obchodních partnerů EU, jako jsou Spojené státy americké, Čína, Japonsko a Kanada, přitom požadavky na povinné označování původu zboží uzákonily.

 

Hospodářskou soutěž lze považovat za spravedlivou, pokud funguje na základě jasných pravidel pro výrobce, stejně jako pro vývozce i dovozce, a pokud je postavena na společných sociálních a environmentálních předpokladech a hodnotách. Proto se nyní ze strany některých členských států i institucí EU znovu objevují požadavky na zavedení povinného označování původu zboží pro obchodní partnery Evropské unie. Systém označování původu zboží by umožnil spotřebitelům EU, aby byli plně seznámeni s původem země výrobků, jež kupují. Dále by se mohli ztotožnit se sociálními, environmentálními a bezpečnostními normami, které jsou s danou zemí výroby obecně spojovány. Další související otázkou je, jak sankcionovat případy, kdy ze strany dovozců a výrobců ze třetích zemí průkazně dojde k užívání podvodného nebo zavádějícího označování původu.

 

Návrh zavést systém povinného označování země původu zboží se v EU zatím týká omezeného počtu dovážených výrobků, jako je textil, šperky, oblečení, obuv, nábytek, kožené výrobky, lampy a svítidla, skleněné zboží, keramika a kabelky, u nichž požadavek označení "vyrobeno v" představuje cennou informaci pro zákazníkův konečný výběr. Uvedený výčet však není konečný a je nyní předmětem širší diskuze.

 

Krátký průzkum, jehož vyplnění Vám nezabere více než 2 minuty, je vytvořen právě z důvodu získání zpětné vazby od české podnikatelské veřejnosti k tomuto tématu.
< Archív novinek