Archív novinek

Vychází nové číslo Czech Business Today!


Hlavním tématem dubnového čísla Czech Business Today je projekt Východního partnerství. Na začátku března uspořádalo CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při EU debatu s komisařem Štefanem Fülem na téma Východní partnerství nazvanou Vítězství nejen pro podnikatele! Dalším tématem CBT je návrh statutu Evropské soukromé společnosti, který si klade za cíl usnadnit malým a středním podnikatelům přeshraniční podnikání a umožnit jednotnou právní formu podnikání napříč EU. Vedle pravidelné rubriky krátkých aktuálních zpráv naleznete na první straně výsledky průzkumu, který se zabývá očekáváním českých MSP ohledně ekonomického růstu v roce 2010. Témata Východním partnerství a Evropská soukromá společnost pokračují i na straně dva. CBT se také krátce věnuje nové strategii Evropské unie Europe 2020, která byla schválena na začátku března. Pravidelný sloupek ČEZ přináší informaci o letošním Evropském fóru pro jadernou energii, který se bude konat v Bratislavě. V kalendáři CEBRE Vám doporučujeme akce, na kterých byste neměli chybět.

 

Projekt Východního partnerství byl zahájen loni v květnu v Praze a klade si za cíl zlepšit politické a ekonomické vztahy mezi zeměmi EU a tzv. „strategickými zeměmi“, mezi které patří Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Ázerbájdžán, Arménie a Gruzie. Východní partnerství se zaměřuje především na zlepšení státní správy, ochrany lidských práv a posílení spolupráce. Podnikatelské organizace stejně jako sami podnikatelé jsou do realizace tohoto projektu zapojeny. cebre_02_10_2.jpg

 

Evropská komise v červnu 2008 přijala návrh statutu Evropské soukromé společnosti. Ten by měl umožnit malým a středním podnikatelům používat jednotnou právní formu podnikání v celé Evropské unii. Důsledkem by mělo být snížení nákladů na založení společnosti. Nepříjemná zpráva přišla v prosinci minulého roku, kdy členské státy návrh statutu nepřijaly a rozhodly, aby se dále na návrhu pracovalo.

 

Nová strategie Evropské unie Europe 2020, která byla schválena v březnu tohoto roku, má zajistit ekonomický růst a vyšší zaměstnanost. Hlavními výzvami pro novou strategii, která má nahradit tzv. post-lisabonskou strategii, je vyrovnání se s ekonomickou krizí, stabilizování finančních trhů, klimatické změny, stárnutí populace a další témata. Otázkou je, jak zajistit efektivní implementaci navrhovaných opatření.

 

Letošní již čtvrtý ročník Evropského fóra pro jadernou energii se bude ve dnech 25.–26. května v Bratislavě. V rámci platformy diskutují účastníci z řad členských států, evropských institucí, jaderného průmyslu a uživatelů, jak využívat jadernou energii.

 

CBT 2/2010 dokument ve formátu pdf

 

ostatní čísla CBT

 < Archív novinek