Archív novinek

Příležitost pro evropskou dopravu spočívá v elektrifikaci, rozumných redukčních cílech CO2, efektivním V&V a podpůrných nástrojích


Redukční cíle EU pro emise CO2 na roky 2012 a 2020 staví automobilový sektor pod neustálý tlak. Tyto cíle byly prozatím stanoveny pro osobní vozidla, nyní přichází na řadu tzv. lehká užitková vozidla (LUV). Stanovení cílů probíhá v období, kdy je automobilový sektor – klíčový průmysl a důležitý zaměstnavatel v EU - silně zasažen hospodářskou krizí. Je zřejmé, že regulace má své limity, a proto je nutné hledat další řešení v podobě nových technologií. Do jaké míry můžeme po průmyslu žádat další snižování CO2? Elektrická vozidla jsou částečným řešením. Početné projekty v oblasti elektrické dopravy se již realizují. V roce 2030 by mohla být většina nových vozidel elektrická. Nicméně vývoj musí být koordinován na všech úrovních. Účastníci pracovní snídaně CEBRE, která se konala 27. dubna 2010, se shodli, že redukční cíle CO2 musí být rozumné, aktéři musí při tvorbě standardů spolupracovat a nesmí chybět podpora výzkumu a  vývoje a využívání elektrické dopravy.

 

Stálá zástupkyně ČR při EU Milena Vicenová zahájila debatu a zdůraznila význam snižování emisí CO2 v automobilovémweb_15.jpg sektoru. Nyní se debata zaměřuje na LUV, která tvoří 12% ze všech automobilů v provozu. Evropská komise u těchto vozidel navrhuje snížit emise CO2 na 175g CO2/km v roce 2014 a 135g CO2/km v 2020. “Upřednostnili bychom stimulaci poptávky po efektivnějších vozidlech a realističtější závazné cíle pro automobilový sektor”, uvedl Oldřich Vlasák, člen Evropského parlamentu zodpovědný za stanovisko dopravního výboru (TRAN) k návrhu nařízení stanovující výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla. “Věřím, že spolu s mými kolegy v Evropském parlamentu najdeme řešení, které nezničí automobilový sektor. Navrhuji odložit účinnost nařízení o tři roky a změkčit redukční cíle pro rok 2020 z 135g CO2/km na 162 CO2/km”, dodal Vlasák.

 

Automobilový sektor je největším soukromým investorem do vědy a výzkumu v Evropě. V současné době je realizováno několik projektů v oblasti čistých efektivních pohonných technologií pro všechny druhy vozidel. Pro výrobu elektrických vozidel může být ale použito vícero různých technologií. „Budoucí podíl různých konceptů elektrifikace dopravy bude záviset na „zralosti“ technologií a na náladě trhu,” uvedl Simon Godwin, ředitel EUCAR – Evropské rady pro automobilový výzkum a vývoj. Pokračoval: “Jedině veřejná politická podpora může zajistit nepřetržitý vývoj v této oblasti a ovlivnit změnu spotřebitelského chování”. Krize a přijatá opatření přispěla ke snížení velikosti vozidel a jejich motorů. Automobilový sektor prochází významnou transformací. “Poptávka po nových technických řešeních a globální konkurence vyžadují mimo jiné lepší vzdělání pracovníků v automobilovém průmyslu. S cílem předejít budoucím diskrepancím je dále nutná spolupráce na všech úrovních – regionální, národní, evropské (infrastruktura, výzkum a standardizace) a mezinárodní (koordinace infrastruktury a využívání surovin)”, zdůraznil Lars Holmquist, ředitel Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu - CLEPA. Odborník na obnovitelnou energii a udržitelný vývoj ze společnosti ČEZ, a.s. Fabien Hillairet souhlasil s předchozími mluvčími, co se týče potřeby spolupráce na všech úrovních. “V Evropě běží od roku 2007 přes 30 projektů v oblasti elektrické mobility. Musíme zamezit využívání různých metod nabíjení. Na rozdíl od mobilních telefonů potřebují automobily standardizované dobíjecí stanice!”

 

Akci uspořádalo dne 27. dubna 2010 CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v rámci projektu „Kulaté stoly na propagaci priorit české zahraniční politiky”, který je podporován MZV ČR. Pro jakékoliv další informace se obracejte na Michala Kaderu, ředitele CEBRE na Michal.Kadera@cebre.cz  nebo navštivte http://www.cebre.cz/cz/docs/lcvs.

 

 

tisková zpráva dokument ve formátu pdf

 < Archív novinek