Archív novinek

Nové příležitosti pro české exportéry - veřejné zakázky v rámci evropských projektů (Západní Balkán a Turecko)


TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

Praha, 30.6.2010: Západní Balkán je pro české podnikatele dlouhodobě preferovanou oblastí. Naše firmy tam působí desítky let a mnohé mají dlouholeté obchodní partnery. Zdaleka ne všechny ví, že se také mohou ucházet o veřejné zakázky na dodávky zboží, služeb a realizaci stavebních prací v rámci předvstupních programů EU Insrtument for Pre-Accession IPA). O tom, jak zakázky získat a proniknout na tamní trhy, diskutovalo více než 30 českých firem se zástupci Agentury na podporu obchodu CzechTrade, zastupitelských úřadů České republiky a CEBRE.

 

Díky internetovému portálu TED (Tenders Electronic Daily) mohou podnikatelé sledovat na denní bázi oznámení o veřejných zakázkách v hodnotě více než 60 tisíc euro v celé EU, Evropském hospodářském prostoru i mimo něj a často i v češtině. Informace o veřejných zakázkách od 25 do 60 tisíc euro jsou zveřejňovány na internetových stránkách jednotlivých generálních ředitelství Evropské komise. „Portál TED navíc umožňuje hledat podle cílového teritoria nebo oboru podnikání. Veškeré informace na portálu jsou podnikatelům k dispozici zdarma. Na portálu se navíc objevují veřejné zakázky financované Evropskou unií na celém světě“, říká Michal Kadera, ředitel CEBRE.

 

 

Evropská unie podporuje ekonomický, regionální a institucionální rozvoj v kandidátských zemích (Chorvatsko, Turecko a FYROM) a tzv. potenciálně kandidátských zemích EU (Albánie, Srbsko, Island, Černá Hora, Kosovo, Bosna a Hercegovina) prostřednictvím jednotného předvstupního nástroje IPA. České firmy se mohou stát partnery při podávání projektů v rámci IPA či se přímo účastnit zakázek vypisovaných v rámci těchto programů.

 

„Jelikož projekty a zakázky realizované v rámci IPA podléhají evropskému právu (od něhož se odvíjí český zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.), nemusí se čeští podnikatelé obávat neznalosti a netransparentnosti“, zdůraznil Miroslav Kelnar, ředitel turecké kanceláře CzechTrade. Vypsané výzvy a tendry lze v Turecku sledovat na stránkách Centrální kontraktační jednotky a Delegace Evropské komise v Istanbulu. Robert Vindiš, ředitel záhřebské kanceláře CzechTrade, hovořil o čerpání předvstupní pomoci v Chorvatsku, výzvách, tendrech a listopadové konferenci týkající se aktuální problematiky  v oblasti vodního hospodářství a čistíren odpadních vod (10. – 14. listopadu 2010 v Pule). Jak dále řekl, „konference je dobrým odrazovým můstkem pro české firmy, kde mohou prezentovat jak technologie, tak své zkušenosti z čerpání z fondů EU“.  K problematice evropských projektů v Srbsku doplnil ředitel bělehradské kanceláře CzechTrade Pavel Svoboda: „Dobrou zprávou je, že podnikatelé realizující evropský projekt, nemusí z těchto aktivit odvádět v dané zemi daně a cla. Srbsko jako potenciálně kandidátská země může čerpat pouze na dvě oblasti – transformace a přeshraniční spolupráce“. Do debaty se rovněž aktivně zapojili obchodní rada ze Zastupitelského úřadu v Záhřebu Tomáš Kuchta a obchodní rada ze Zastupitelského úřadu v Ankaře Hana Havlová.

 

Akci pořádaly dne 30. června 2010 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a CEBRE ve spolupráci s Agenturou na podporu obchodu CzechTrade v rámci projektu „Kulaté stoly na propagaci priorit české zahraniční politiky”, který je podporován MZV ČR. Pro jakékoliv další informace se obracejte na Michala Kaderu, ředitele CEBRE na Michal.Kadera@cebre.cz. Mediálním partnerem akce byl informační server o EU www.euractiv.cz

 

Dalši informace o semináři a prezentace řečníků naleznete na zde: www.cebre.cz/cz/docs/predvstupni-fondy/.

 < Archív novinek