Archív novinek

ProCop slaví rok svého působení


Právě před rokem zahájil svou činnost na Ministerstvu průmyslu a obchodu ProCoP (Product Contact Point). Toto kontaktní místo poskytuje podnikatelům informace o požadavcích na výrobky a o fungování vnitřního trhu EU v oblasti volného pohybu zboží. Hlavní povinností informačního místa ProCoP je poskytování informací hospodářským subjektům a příslušným orgánům jiných členských států o technických pravidlech pro určitý druh výrobku, o uplatňování pravidel volného pohybu zboží na vnitřním trhu EU, o kontaktních údajích příslušných orgánů a o obecných opravných prostředcích v případě sporu mezi příslušným orgánem a hospodářským subjektem včetně informací o mimosoudním systému řešení sporů při nesprávné aplikaci práva ES (SOLVIT).

 

Více informací naleznete zde.< Archív novinek