Archív novinek

Aktuality v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro podnikatele


Co je to zahraniční rozvojová spolupráce?

 

Rozvojová spolupráce je politikou Evropské unie, která má zabraňovat chudobě, nestabilitě a konfliktům ve světě. Tato zahraniční pomoc EU třetím zemím je financována ze zdrojů společného rozpočtu Evropských společenství a z tzv. Evropského rozvojového fondu (EDF). Hlavním cílem zahraniční pomoci EU je subvence politických, ekonomických či institucionálních reforem, které by zlepšily životní úroveň občanů daného regionu a připravily tyto země na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Více infomrací zde.

 

Zajímavé akce

 

Problematikou zahraniční rozvojové spolupráce pro podnikatele se také dlouhodobě zabývá kancelář CEBRE, která ve spolupráci s CzechTrade a KZPS zorganizovala 30. června 2010 seminář, zaměřující se na zahraniční rozvojovou spolupráci pro podnikatele. Seminář si kladl za cíl obeznámit české podnikatele s možnostmi zapojení se do evropských projektů v kandidátských zemích a prohloubit povědomí o účasti na evropských veřejných zakázkách. Více zde.

 

Evropské nástroje na podporu exportu (např. společná obchodní politika, Market Access Database, Ted Electronic Daily, apod.) a možnosti podpory exportu do vybraných zemí z předstupních fondů EU a evropských programů vnější pomoci (programy IPA), budou diskutovány na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde se za podpory CEBRE, CzechTradu a KZPS uskuteční seminář s názvem „Export mimo Evropu, jak na to?“ Pozvánka na seminář k dispozici zde.

 

Problematikou bilaterálních a multilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce se bude zabývat Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. PPZRS pořádá, ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR „Konzultační dny k financování projektů v rozvojových zemích“. Informace ke konzultačním dnům k dispozici zde.

 

Hráči v této oblasti

 

Významnou organizací, zabývající se zahraniční rozvojovou spoluprácí, je Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS). V rámci projektu „Podpora rozvojově-investičních záměrů v rozvojových zemích“, realizovala PPZRS ,ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem financí ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Enterprise Europe Network ČR a  Hospodářskou komorou ČR, semináře pro podnikatele v regionech.

Více zde.

 

Dotazník zahraniční rozvojové spolupráce pro firmy

 

Na webových stránkách BusinessInfo.cz byl dnes publikován dotazník, který je určen především firmám, jež se pohybují v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. Průběžné vyhodnocování dotazníku poslouží ke zlepšení komunikace mezi soukromým sektorem a veřejnou správou odpovědnou za prosazování zájmů ČR v oblasti zahraničního obchodu a rozvojové spolupráce. Výsledky dotazníku budou dále využity pro zlepšení podmínek účasti českých nestátních subjektů v projektech zahraniční rozvojové spolupráce, zejména vnější pomoci EU třetím zemím.

Dotazník k dispozici zde.

 < Archív novinek