Archív novinek

Týdenní přehled dění v evropských institucích 4. - 10.října 2010


 

Týden v evropských institucích 4. – 10. října 2010

 

 

Tento týden organizuje oddělení Komise pro regionální politiku a Výbor regionů konferenci Open Days, která proběhne od pondělí do čtvrtka v Bruselu. Rada EU pořádá 8. Asia-EU Summit a Summit EU-Korea, který se koná ve středu. Od středy do čtvrtka pořádá Komise kulturní fórum EU-Čína na vysoké úrovni. Od čtvrtka do pátku potrvá summit EU-Rusko. Začátkem týdne jednají parlamentní výbory, od středy do čtvrtka plenární zasedání EP a slavnostní zasedání k 20. výročí německého sjednocení.

 

V pondělí 4. října se sejde Výbor EP pro rozvoj ohledně provádění Evropského konsensu o humanitární pomoci, standardech v dohodách o mezinárodním obchodu, překročení HDP, práva v oblasti lesnictví v Kamerunu a finančnímu řízení v mezinárodních organizacích. Hospodářský a měnový výbor jednal o překročení HDP, výroční zprávě ECB 2009 a o inovativním financování na globální a evropské úrovni. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat enviromentálními hospodářskými účty, posilováním bezpečnosti a zejména akčního plánu EU v oblasti CBRN; EU/Kamerun a Konžská republika. Výbor pro ústavní záležitosti svolá reflexní skupinu pro budoucnosti Evropy a bude projednávat revize rámcové dohody o vztazích mezi EPEK. Ve Výboru regionů začne 86. plenární zasedání Výboru regionů a začne konference Open Days. Začíná Asia Europe Meeting a Asia Europe Business Forum.

 

V úterý 5. října pokračuje Výbor Evropského parlamentu pro rozvoj v jednání o rozvojových cílech tisíciletí, změně klimatu, vývozních úvěrech a humanitární pomoci EU. Výbor pro zahraniční věci má na programu dne rozpočet, poskytnutí záruky EIB za ztráty a úvěry za projekty mimo EU, přístup EU k Íránu, EU/Gruzie přebírání osob a posílení OBSE. Výbor pro rozpočet se bude zabývat rozpočtem, uvolněním prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Qimonda/Portugalsko, Nordjylland/Dánsko, Cataluña automoción/Španělsko, Irsko/SR Technics, NXP Semiconductors/Nizozemsko a také HND v roce 2011. Hospodářský a měnový výbor se sejde ohledně majetku dlužníků v přeshraničních případech, ekonomických záležitostech a stabilitě v eurozóně, státní pomoci v hospodářské a finanční krizi a také projedná uzavírání uhelných dolů. Ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhne revize akčního plánu pro energetickou účinnost, jednání ohledně COP 16 a také pandemie chřipky A (H1N1). Dále bude navazovat na předešlé jednání s tímto programem: kontrola krmiv a potravin, nový politický rámec pro evropský cestovní ruch, trh s prekurzory výbušnin, politika rádiového spektra, nezákonný rybolov na celosvětové úrovni. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů projedná opožděné platby v obchodních transakcích a podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Výbor pro ústavní záležitosti bude pokračovat z předchozího dne s občanskou iniciativou a Konferencí výborů pro evropské záležitosti (COSAC). Ve Výboru regionů bude nadále pokračovat 86. plenární zasedání Výboru regionů, který má na programu dne budoucí politiku životního prostředí, Evropu 2020 v otázce kohezní politiky, překročení HDP, mobilizace soukromých a veřejných investic a strategie pro oblast Severního moře. V New Yorku zorganizovala EK konferenci Světový fond v boji proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Pokračuje konference Open Days a Asia Europe Meeting.

 

Ve středu 6. října se Výbor pro právní záležitosti bude zabývat změnou služebního řádu úředníků ES a pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Koná se týdenní zasedání kolegia Komise. Výboru regionů bude nadále pokračovat 86. plenární zasedání Výboru regionů, který má na programu dne návrh doporučení EK a Rady EU o budoucím složení COR, digitální program EU, boj s bezdomovci, politiku sousedství, východní partnerství-modernizace/Moldavská republika a EU/Gruzie rozvoj spolupráce. Pokračuje konference Open Days. Proběhne jednání CRP I a CRP II. Plenární zasedání EP má na programu dne činnost EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy, biologická rozmanitost, třetí země-víza, Basilej II, kontejnery ztracené na moři a pokuty za porušení antimonopolních pravidel ukládané EK. Senát Parlamentu ČR a jeho Výbor pro záležitosti EU bude projednávat na skenery na letištích EU, snížení emisí skleníkových plynů, rizika úniku uhlíku, zelená kniha-důchodové systémy, vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí, patent EU, dohodu o investicích a investiční politiku. EK uspořádá konferenci ohledně nelegální těžby dřeva a komisař pro rozvoj (Andris Piebalgs) podepíše vymahatelnost práva, správu a obchod v lesnictví, dobrovolnou dohodu o partnerství. V Beuselu proběhne tisková konference: Inovace Unie a EU-Čína summit.

 

Ve čtvrtek 7. října proběhne jednání Rady ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci a neformální setkání ministrů kultury a audiovizi (Rada EU). EP pokračuje s činnostmi EU v oblasti průzkumu ložisek ropy a těžby ropy, biologická rozmanitost, třetí země-víza, Basilej II, kontejnery ztracené na moři a pokuty za porušení antimonopolních pravidel ukládané EK. Proběhne zasedání Rady guvernérů ECB a konference European Chemical Regions Network.

 

V pátek 8. října bude pokračovat Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci a neformální setkání ministrů kultury a audiovizi v Radě EU a jednání CRP I.

 

Evropská komise schválí tento týden tyto dokumenty:

  • Sdělení k zdanění finančního sektoru (Šemeta)
  • Sdělení ohledně smart regulation (Barroso)

 

Vytvořeno CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Kontaktujte nás na brussels@cebre.cz< Archív novinek