Archív novinek

Týdenní přehled dění v evropských institucích 11. - 17.10. 2010


Týden v evropských institucích 11. – 17. října 2010

 

Evropský parlament jedná v parlamentních výborech a politických skupinách. Rada ministrů zasedne ve formacích pro konkurenceschopnost, životní prostředí a pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Při diskusi o konzulární spolupráci se setkají odborníci z US a EU. Generální ředitelství pro podnikání a průmysl pořádá konferenci ke dni norem „Dostupnost pro všechny“ a výroční konferenci Enterprise Europe Network. Belgické předsednictví uspořádá konferenci na téma regulace hazardu. V sobotu je světový den jídla, v neděli mezinárodní den boje s chudobou.

 

V pondělí 11. října se sejde Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP ohledně práv spotřebitelů, uvádění stavebních výrobků na trh, nezávislém posouzení dopadů a bude navrhnuta zpráva o hospodářské soutěži za rok 2009. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP bude projednávat nedostatek bílkovin v EU, pomoc rozvojovým zemím, při řešení problémů při zabezpečováním potravin a uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP se bude věnovat IT systémům a jejich právu a bezpečnosti, osobám s mezinárodní ochranou, vízům pro státníky třetích zemí, občanské iniciativě, posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti (CBRN akční plán) a  proběhne rozprava o společné dohodě s Islandem a Norskem z r.2000. V Lucemburku zasedne Rada ministrů pro konkurenceschopnost, která projedná ostře sledovanou problematiku patentu EU, zprávu Komise o sledování maloobchodu a fungování vnitřního trhu a sdělení Komise: Jednotný trh přináší inteligentní udržitelný hospodářský růst a začlenění.

 

V úterý 12. října pokračuje jednání Rady ministrů pro konkurenceschopnost o perspektivách průmyslu a výzkumu a zjednodušení výzkumných programů, o dopadu klimatických změn na potravinářství a zemědělství a o cestovním ruchu. EU a Spojené státy budou na vysoké úrovni diskutovat o lepší spolupráci na konzulární úrovni. Belgické předsednictví uspořádá ve spolupráci s EK a Belgickou herní komisí konferenci na téma: Role orgánů při regulaci hazardu. Další konference Komise bude na téma Světový den norem.

 

Ve středu 13. října zasedá kolegium Komise, která zároveň pořádá konferenci: Safety of Offshore Oil and Gas Activities. V rámci Programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) pořádá Komise výroční konferenci: Enterprise Europe Network. Na středu připadá také Evropský den bezpečnosti silničního provozu. Výbor regionů pořádá konferenci ke komunikaci ve veřejném sektoru. Zasedá CRP I a CRP II.

 

 Ve čtvrtek 14. října se Výbor pro lidská práva EP se setká ohledně lidských práv v Iránu, světovému dni boje proti trestu smrti a  FRONTEX. Výbor pro politické výzvy EP má na pořadu koncepci evropské přidané hodnoty a dopadu strategie EU2020 po roce 2013. Sejde se Rada ministrů pro životní prostředí. Ve Výboru regionů zasedá komise a pokračuje konference ke komunikaci ve veřejném sektoru. Zasedá CRP II.

 

V pátek 15. října zasedne Rada ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku a proběhne ministerské setkání přátel Pákistánu.  

 

Komise by měla schválit tyto dokumenty:

·        Tváří v tvář výzvám bezpečnosti ropy a zemního plynu na moři (Oettinger)

·        Akt o jednotném trhu / Single Market Act (Barnier)

·        Zpráva o konkurenceschopnosti 2010 + pracovní dokument (Tajani)

·        Sdělení Komise o zadávání veřejných zakázek pro dosažení cílů politiky + Zelená kniha o elektronických veřejných zakázkách (Barnier)

 < Archív novinek