Archív novinek

Týdenní přehled dění v evropských institucích 18. - 24.10. 2010


Tento týden proběhne ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Začátek týdne otevírá dvoudenní konference proti obchodování s lidmi, proběhne fórum na téma bezpečného internetu a Komise pořádá Salone del Gusto, pětidení potravinářský veletrh v italském Turíně. Na neformálním zasedání se setkaní ministři pro rozvojovou spolupráci a ministři pro sport, proběhne také zasedání Rady EU pro ekonomické a finanční záležitosti a Rady EU pro zaměstnanost, sociální věci a ochranu spotřebitele. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá zahajovací plenární zasedání k novému mandátu 2010 - 2015.

 

V pondělí 18. října začíná ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu, který se zaměří na systém kontroly a vynucování v severovýchodním Atlantiku, úmluvu NEAF o multilaterální spolupráci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, revizi dohody EP a EK, budoucnost evropské normalizace a přenos dat do USA. Sejde se Výbor pro rozvoj a Výbor pro zahraniční věci EP a bude hlasovat o Sacharově ceně za svobodu myšlení za rok 2010. Výbor pro hospodářství a měnu EP bude projednávat environmentální hospodářské účty, poskytnutí záruky EU na projekty EIB na mimoevropské projekty, vývozní úvěry a obchodování s finančními nástroji. Výbor pro rybolov EP bude mimořádně zasedat se zástupci Rady a EK. Výbor pro právní záležitosti EP se bude věnovat personální politice, kontrole EK, obchodování s Kyperskou republikou a uzavírání uhelných dolů. Belgické předsednictví pořádá dvoudenní konferenci proti obchodování s lidmi. Setká se EUROGROUP.  

 

V úterý 19. října pokračuje plenární zasedání EP, který bude projednávat přepravu zboží a cestujících po moři, hlasovat o opožděných platbách, diskutovat finanční nařízení o souhrnném rozpočtu ES, minimální příjem v boji proti chudobě, multilaterární spolupráci v SV/SZ Atlantiku, NEAF a v neposlední řadě také rozpočet pro rok 2011. Výbor pro zahraniční věci EP se mimořádně setká s Výborem pro rozvoj, Podvýborem pro lidská práva a Podvýborem pro bezpečnost a ochranu za přítomnosti členů Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výborem pro práva žena a rovnost pohlaví. Pokračuje konference Belgického předsednictví. Setkají se ministři financí a hospodářství (ECOFIN) a bude se konat týdenní zasedání kolegia EK.

 

Ve středu 20. října pokračuje plenární zasedání EP a bude se zabývat personální politikou, finančním nařízením o souhrnném rozpočtu ES, finančními nástroji pro stabilitu, podporu demokracie a lidských práv ve světě, průmyslové země, opožděné platby, těhotnými a kojícími zaměstnankyněmi, označení země původu. Bude také projednávat podporu Pákistánu, dohoda proti padělání ACTA, hospodářskou zprávou a stabilitou v euro-zóně a finanční, ekonomické a sociální krizí. Proběhne příprava na G20 Summit a jednání ohledně doprovodných opatření banánů v zemích ACP. Zasedá CRP I a CRP II.

 

 Ve čtvrtek 21. října uzavře EP plenární zasedání diskuzí na téma financování podpory demokracie a lidských práv ve světě, označení země původu, budoucnost evropská normalizace, projedná obchodní vztahy EU s Latinskou Amerikou, vystěhování Zimbabwe, reformy a vývoj v Moldavské republice a ztracené kontejnery na moři. EK pořádá 2. mezinárodní konferenci „Space Exploration“, fórum k bezpečnosti internetu a organizuje předávání cen „zelenému“ evropskému městu. Na úrovni Rady EU se neformálně setkají ministři sportu a ministři pro rozvojovou spolupráci. Proběhne zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochranu spotřebitele. Dále zasedá rada guvernérů Evropské centrální banky a pokračuje jednání CRP II. Začíná potravinářský veletrh v Itálii „Salone del Gastro“.

 

V pátek 22. října pokračuje neformální zasedání ministrů pro sport a ministrů pro rozvojovou spolupráci. V EK pokračuje fórum pro bezpečnější internet a zasedá CRP I.

 

V neděli 24. října začne setkání výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů COSAC.

 

 

Komise by měla schválit tento dokument:

  • Řešení problému bezpečnosti těžby ropy a zemního plynu (Oettinger)


< Archív novinek