Archív novinek

Týdenní přehled dění v evropských institucích 8. - 14. listopadu 2010


Tento týden proběhne v parlamentu dvoudenní miniplenární zasedání EP a zasednou prakticky všechny parlamentní výbory. Sejde se Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, k diskusi o patentu Rada pro konkurenceschopnost a k rozpočtu Rada ECOFIN. Začne summit G20 v Soulu. CEBRE a SZ Brusel pořádají ve čtvrtek debatu o budoucí obchodní politice.

 

V pondělí 8. listopadu se společně setká EP k tématu Beyond the Crisis. Výbor pro lidská práva pořádá veřejné slyšení o lidských právech v Mexiku a také zveřejní svůj postoj EU ke Kubě. Výbor se sejde společně s výborem pro práva žen a rovnost pohlaví k 10. Výročí rezoluce OSN o ženách, míru a bezpečnosti. Výbor pro rozvoj představí inovativní financování na globální úrovni, konsensus o humanitární pomoci, rozvojové aspekty Evropské služby pro vnější činnost, daně a rozvoj, dohoda mezi ES a JAR o obchodu, rozvoji a spolupráci. Výbor pro hospodářství a měnu EP projedná vývozní úvěry, překročení HDP, budoucí výhledy ratingových agentur, krátký prodej a některé aspekty swapů úvěrového selhání, inovativní financování na globální a evropské úrovni a změnu směrnice pro odškodnění investorů. Výbor pro sociální věci EP se bude věnovat podobám ženské chudoby, překročení HDP, provádění směrnice o službách a prezentaci stude: „Provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci jako nákladový faktor“. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP harmonizuje podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, projedná zrušení směrnic ohledně metrologie, dopadu reklamy na chování spotřebitelů a bude se věnovat udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP projedná evropskou statistiku cestovního ruchu,  zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2009 a evropskou agendu v politice měst a její budoucnost v politice soudržnosti. Výbor pro rybolov EP se sejde za přítomnosti Rada EU a EK. Výbor pro průmysl, energetiku a výzkum EP pořádá slyšení k nové průmyslové politice. Setká se Výbor pro ústavní záležitosti EP. Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci začne jednání ohledně azylu a migrace, přijme rozhodnutí  o usnadnění vydávání víz pro Albánii a Bosně a Hercegovině (vízové povinnosti se týká pouze držitelů biometrických pasů) a posoudí situaci společného evropského azylového systému (CEAS) a závěry o tvorbě a realizaci politiky pro organizované a závažné mezinárodní trestné činy, prodiskutuje prekurzory výbušnin a smíšený výbor (Norsko, Lucembursko, Island) Schengengský informační systém II a FRONTLEX. EHSV pořádá konferenci „4th World People’s Conference“ a Výbor regionů konferenci o životním prostředí a zdraví.

 

 

V úterý 9. listopadu se setká Výbor pro rozpočet EP k tématům prověrky stavu zaměstnanců a kodex chování členů Komise, zvláštní zpráva Evropského účetního dvora č. 4/2010 a slyšení kandidátů na pozici ředitele Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Výbor pro hospodářství a měnu EP projedná změnu nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách, inovativní financování na globální a evropské úrovni, změnu směrnice 97/9/ES o odškodnění investorů,  regulaci obchodování s finančními nástroji (tzv. „dark pools“), změna směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH. Výbor pro sociální věci EP bude diskutovat podoby ženské chudoby, měření pokroku v měnícím se světě, provádění směrnice o službách 2006/123/ES, úlohu a vliv Evropského sociálního fondu, rámec pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy a zprávu za rok 2010 o provádění programů politiky soudržnosti na období 2007–2013. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP  bude diskutovat posilování chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii – akční plán EU v oblasti CBRN,  Evropské environmentální hospodářské účty a vyhodnocení řízení onemocnění chřipkovým virem typu A (H1N1) v období 2009–2010 v EU. Výbor pro průmysl, energetiku a výzkum EP pořádá slyšení k nové průmyslové politice. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP pořádá fórum k jednotnému trhu. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP se bude zabývat Evropskou statistikou cestovního ruchu,  zprávou o politice hospodářské soutěže za rok 2009 a bezpečností letectví se zvláštním zaměřením na bezpečnostní skenery. Výbor pro rybolov EP Schůze rady za přítomnosti Rady a Komise. Výbor pro ústavní záležitosti EP bude mít neveřejné jednání, společně s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, za účasti předsednictev, koordinátorů, příslušných zpravodajů a stínových zpravodajů o přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech a nařízení 2004/2003 o statutu a financování politických stran na evropské úrovni. Výbor pro petice  EP projedná předložené petice. Výbor pro průmysl, energetiku a výzkum EP projedná mimo jiné uzavírání uhelných dolů, akční plán pro energetickou účinnost a zprávu o hospodářské soutěži za 2009. Pokračuje konference Výboru regionů o životním prostředí a zdraví a Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci.

 

 

Ve středu 10. listopadu se koná miniplenární schůze EP. Pokračuje konference Výboru regionů o životním prostředí a zdraví. Zasedne mimořádně Rada pro konkurenceschopnost k diskusi o patentu EU. Komise pořádá konferenci k mikrofiancím a po zasedání kolegia několik tiskových konferencí. Zasedne CRP I a CRP II.  

 

 

Ve čtvrtek 11. listopadu zasedne Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP a bude pokračovat miniplenární zasedání EP. Proběhne Rada ECOFIN k tématu rozpočtu a začne summit G20 v Soulu. CEBRE pořádá se SZ Brusel debatu k budoucí evropské obchodní politice.  

 

V pátek 12. listopadu bude pokračovat summit G20 a zasedne CRP I.

 

 

 

Komise by měla schválit tyto dokumenty:

  • Energetické strategie (Oettinger)
  • EU strategie 2010-2020 pro zdravotní postižení (Redingová)
  • Pátá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti (Hahn a Andor)
  • Sdělení EK ke strategii rozšíření a stanoviska EK k členství Černé Hory a Albánie v EU (Füle)
  • Sdělení ke vztahům EU/Afrika + Zelená kniha o rozvojové politice EU (Piebalgs)
  • Budoucí obchodní politika (De Gucht)

 

Pro další informace kontaktujte CEBRE na adrese brussels@cebre.cz.

 < Archív novinek