Archív novinek

Týdenní přehled dění v evropských institucích 15. - 21. listopadu 2010


Tento týden probíhá v Evropském parlamentu tzv. „modrý týden“, kdy se politické skupiny připravují na listopadové plenární zasedání, krom toho zasedá několik parlamentních výborů. Ve středu se sejdou ministři financí na Radě ministrů ECOFIN, ve čtvrtek a pátek proběhne Rada ministrů pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Kromě summitu NATO proběhne tento týden i summit mezi EU a US, konference o malých a středních podnicích a summit pro středomoří.

 

V pondělí 15. listopadu proběhne schůze podvýboru pro bezpečnost a ochranu. Výbor pro rozpočtovou kontrolu projedná sdělení Komise ohledně množství kontrol a financování nevládních organizací. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova projedná pomoc rozvojovým zemím při zabezpečování potravin, nedostatek bílkovin a snahu prosadit EU jako přední světovou destinaci cestovního ruchu. Výbor občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se setká ohledně rozvodného práva, akčního plánu CBRN, pohlavního zneužívání, vykořisťování dětí a dětské pornografie, osob požívajících mezinárodní ochrany, ochrany údajů, FRONTEX a výroční zprávy monitorovacího centra pro drogy. Rada EU společně s belgickým předsednictvím pořádají konferenci „Evropský průmysl tváří v tvář průmyslové transformace“ a „Strategický plán pro energetickou technologii“. Komise organizuje „Pakistan Development Forum“ a „4th Equality Summit“.

 

V úterý 16. listopadu pořádá Rada EU konferenci k průmyslové transformaci, konferenci k pracovním podmínkám a „Plán pro strategické  energetické technologie“. Poslanecká sněmovna ČR pořádá seminář k rozhodovacím procesům EU. Komise organizuje konferenci k rybolovu a pokračuje „4th Equality Summit“. Sejde se Eurogroup a CRP I.

 

Ve středu 17. listopadu pokračuje konference k pracovním podmínkám, sejde se Rada ministrů ECOFIN a zasedne kolegium Komise, CRP I a CRP II. Komise pořádá konference k technickým stavům vozidel a jejich kontroly a ke společné zemědělské politice. Proběhne debata EPP k budoucnosti € a workshop pro ratingové agentury. EHSV pořádá slyšení o úloze místní rozvojové agentury v přeměně regionů.

 

Ve čtvrtek 18. Listopadu projedná Výbor pro zahraniční věci vztahy EU s Radou pro spolupráci v Perském zálivu a udržitelnou politiku pro nejsevernější země EU. Proběhne schůze Výboru zemědělství a rozvoj venkova, Výbor pro kulturu a vzdělávání projedná účast Švýcarska v programu  „Mládež v akci“ a pořádá veřejné slyšení k budoucí politice pro sport. Setká se Rada ministrů pro vzdělávání, mládež, kuluru a sport a proběhne konference SME summit. Komise pokračuje konferencí k technickým stavům vozidel a dále organizuje „European Tourism Forum“ a konferenci Euro-Voc. Proběhne zasedání rady guvernérů ECB a CRP II a EPP pořádá slyšení k nerostným surovinám. EHSV organizuje debatu zúčastněných stran k CSD 19 a RIO +20.

 

V pátek 19. listopadu pokračuje setkání Rady ministrů pro vzdělávání, mládež, kuluru a sport, European Tourism Forum a konference Euro-Voc. EHSV pořádá diskuzi ohledně dopadu krize na pobaltské státy. V portugalském Lisabonu začne NATO summit.

 

V sobotu 20. listopadu pokračuje summit NATO a uskuteční se summit pro středomoří, který pořádá Rada EU. Komise organizuje summit mezi EU a US.

 

V neděli 21. listopadu pokračuje summit pro středomoří.

 

 

Komise by měla schválit tyto dokumenty:

·        Balíček energetické infrastruktury EU (Oettinger)

·        Sdělení k surovinám (Tajani) *nepotvrzeno

·        Sdělení o budoucnosti společné zemědělské politiky (Cioloş)

·        Strategie vnitřní bezpečnostní komunikace (Malmström)< Archív novinek