Archív novinek

Plánované akce Enterprise Europe Network ČR


Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář
 
Daňová problematika a podnikatelské příležitosti v zemích EU

Působí-li česká firma za hranicemi ČR, musí řešit i otázku, jak se postavit k placení daní z příjmů v zemích, kde působí. Právě této problematice a rozboru smluv o zamezení dvojího zdanění bude věnována první přednáška. Výklad bude doplněn související judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a rozsudky francouzských soudů (zejména Conseil d´Etat). Další příspěvek se bude věnovat získávání kontaktů v zahraničí, zejména na základě obchodních tzv. matchmakingových jednání firem organizovaných sítí Enterprise Europe Network. V závěru Vám přiblížíme zdroj informací o evropských veřejných zakázkách a jeho možný přínos pro firmy.

Datum: čtvrtek 16. 12. 2010
Místo konání: Kongresové centrum U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1
 
Program
09.30 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 11.30 Podnikání českých firem s ohledem na mezinárodní daňové aspekty, Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový    
                     poradce č. 2371, Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář
11.30 – 12.00 Diskuse
12.00 – 12.30 Přestávka
12.30 – 13.00 Matchmaking, nové obchodní příležitosti pro podniky Ing. Eva Hrubešová, Enterprise Europe Network při CRR
                     ČR
13.00 – 13.30 TED - zdroj informací o evropských veřejných zakázkách, Mgr. Petra Šmídová, Enterprise Europe Network při
                     CRR ČR
 
Po skončení semináře jste srdečně zváni k neformální diskusi s občerstvením.
 
Účast na semináři zdarma.Počet míst je omezen, v případě většího zájmu bude dána přednost dříve přihlášeným. Přihlášky zasílejte na níže uvedený e-mail nebo fax nejpozději do 3. 12. 2010. Přihlášku naleznete zde
 
Kontaktní osoba: Petra Šmídová, tel.: 221 580 283, fax: 221 580 292, e-mail: smidova@crr.cz, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2, www.crr.cz , www.een.cz
 
 
Enterprise Europe Network ČR – transfer znalostí a síť pro inovace
Přínosy pro české podniky za uplynulé tři roky
 
Místo: Crowne Plaza Prague - Koulova 15, Praha 6
Termín: Středa 1. 12. 2010
 
Účast jen na základě přihlášení: http://geform.tc.cz/inovace2010
 
Program:
Registrace účastníků 9:00 – 9:30
 
Úvod
Moderátor: Daniela Váchová, Technologické centrum AV ČR
 
Úvodní slovo
Karel Klusáček, Technologické centrum AV ČR

Význam sítě Enterprise Europe Network ČR pro rozvoj mezinárodní spolupráce českých malých a středních podniků
Marian Piecha, MPO ČR
 
Mezikonsorciální spolupráce v rámci Enterprise Europe Network a zkušenosti s poskytováním služeb na Slovensku
Štefan Vrátný, BIC Bratislava
 
Přestávka – kava
 
1. Blok
Moderátor: Jíří Krechl, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 
Poradenství pro podnikatele
Jaké služby Enterprise Europe Network ČR nejvíce přispěly k rozvoji podnikání na jednotném trhu - podnikatelská legislativa, obchodní spolupráce
Marie Pavlů, CRR ČR
 
Příklady spolupráce – úspěšná obchodní spolupráce s podporou Enterprise Europe Network ČR
 
Technologická spolupráce se zahraničními subjekty
Podpůrné služby a úspěšné případy
Marek Valdmann, BIC Ostrava
 
Příklady spolupráce – úspěšná technologická spolupráce s podporou Enterprise Europe Network ČR
 
Projektové poradenství
Využití nástrojů a kontaktů Enterprise Europe Network pro poskytování služeb inovačním firmám
Jana Klementová, BIC Plzeň
 
Příklady spolupráce – úspěšná projektová spolupráce s podporou Enterprise Europe Network ČR
 
Polední přestávka s občerstvením
 
2. Blok
Moderátor: Marie Pavlů, CRR ČR

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace – účast českých firem
Lukáš Procházka, Technologické centrum AV ČR

Finanční podpora pro rozvoj firem - Inovační vouchery
Hana Hajnová, JIC Brno

Klastry a Enterprise Europe Network ČR
Barbora Vacátková, Technologické centrum AV ČR

Současné trendy inovací ve službách v EU: poznatky z činnosti Expertního panelu Evropské komise
Václav Suchý, Technologické centrum AV ČR
 
Diskuze a závěr 15.30 – 16.00 
 
 


< Archív novinek