Archív novinek

Týden v evropských institucích 22. – 28. listopadu 2010


Tento týden probíhá plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Politicky nejvíce ožehavým tématem bude rozpočtový spor mezi EP a členskými státy, odpady elektrických a elektronických zařízeních, G20, Euro, pracovní program na rok 2011, ACTA a příprava na konferenci v Cancúnu. Zasedne Rada EU pro zahraniční věci a všeobecné záležitosti, Rada EU pro konkurenceschopnost, neformálně se setkají ministři odpovědní za kohezní politiku a proběhne summit evropských ministryň

V pondělí 22. listopadu 2010 začíná Plenární zasedání EP, kde se bude projednávat zpráva ECB 2009, dani z přidané hodnoty, pomoci Haiti, proběhnou rozpravy k rybolovu, léčivým přípravkům, nebezpečným látkám v elektronických zařízeních a Stockholmskému programu. Ve Výboru pro zahraniční věci proběhne výměna názorů s generálem Abrialem (NATO) , Výbor pro hospodářství a měnu bude řešit ratingové agentury, vývozní úvěry, výměny názorů s p. Barnierem a p. Rehnem. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci bude probírat přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy EU a Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů zrušení směrnic metrologie, uvádění stavebních výrobků na trh a politiku hospodářské soutěže 2009. Výbor pro právní záležitosti projedná kontrolu pravomocí, radioaktivní kontaminace potravin a krmiv. Výbor pro politické výzvy bude zkoumat strukturu a flexibilitu víceletého finančního rámce po roce 2013. Výbor pro petice má na programu dne hlasování. Rada EU pro zahraniční věci a všeobecné záležitosti (GAERC) projedná Sudán, přípravu summitů, strategické partnery, Irán, Irák a Barmu/Myamar. Proběhne neformální setkání ministrů pro kohezní politiku, kteří budou probírat strukturální fondy, budoucnost politiky soudržnosti, strategii Evropa 2010 a regionální konkurenceschopnost. Komisař EU pro energetiku a ukrajinský ministr energetiky podepíší zprávu akčního plánu EU-Ukrajina o energetické spolupráci u příležitosti 10. výročí EU-Rusko energetického dialogu. Proběhne summit EU/Ukrajina. Komise pořádá konferenci Vlády a trhy po krizi.

V úterý 23. listopadu 2010 pokračuje plenární zasedání EP, kde se budou projednávat přírodní katastrofy v EU, výročí Rady bezpečnosti OSN, uzavírání uhelných dolů, fond solidarity EU: Irsko. Dále prostředky pro přizpůsobení se globalizaci, státní podpora německému lihovému monopolu, INN, ES-Ukrajina a ES-Jordánsko dohody o vědecko-technické spolupráci, rybolov EU/Šalamounovy ostrovy, daně z přidané hodnoty, VZ ECB 2009, civilně-vojenská spolupráce, plány pro populace ryb, akvakultura, uzavírání uhelných dolů, činnost AKT-EU v 2009, Stockholmský program, proběhnou rozpravy k rozpočtu 2011, pracovní program Komise 2011, program pro nové dovednosti a pracovní místa, včelařství, osvobození nositele Nobelovy ceny míru Lioua Siao-poa, zjednodušení SZP. Sejde se Výbor pro zahraniční věci a Výbor pro rozpočet. Pokračuje neformální setkání ministrů pro kohezní politiku, která projedná strukturální fondy, budoucnost politiky soudržnosti, strategii Evropa 2010 a regionální konkurenceschopnost. Komise organizuje konferenci „Vlády a trhy po krizi“, publikuje flagship initiative "New Skills and Jobs", zasedne týdenní kolegium a Komise učiní první krok k vytvoření Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci (EVHAC). EHSV bude debatovat k podvědomí veřejnosti o zachycování a ukládání CO2. Proběhne ministerské setkání v rámci projektu Východního partnerství a zasedne CRP I.

Ve středu 24. listopadu 2010 pokračuje plenární zasedání EP v projednávání rozpočtu 2011, opravného rozpočtu, bude se zaobírat dohodou ES/Moldavií, léčivými přípravky, nebezpečnými látkami v elektronických zařízeních, ACTA, rozpravy k Energetické strategii pro Evropu 2011–2020, konferencí v Cancúnu, Afrika-EU summitem, Západní Saharou, Ukrajinou, mezinárodním obchodem a antidumpingovými případy. EHSV organizuje fórum „Evropská strategie zaměstnanosti 2010“. Belgické předsednictví pořádá setkání ministryň EU k summitu proti násilím na ženách. Zasedá CRP I a CRP II.

Ve čtvrtek 25. listopadu 2010 projedná plénum EP práva EU, hospodářskou soutěž, mezinárodní obchodní dohody, veřejného ochránce práv, digitální dobu, Radu bezpečnosti OSN, včelařství, konferenci v Cancúnu, Ukrajinu, energetickou strategii pro Evropu 2011–2020 a mezinárodní obchod. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci projedná základní práva v EU (2009), akční plán EU v oblasti CBRN a styčné úředníky pro přistěhovalectví a společně s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví mají na programu diskuse obchodování s lidmi a evropský ochranný příkaz. Ve Výboru pro petice proběhne výjimečné hlasování. Komise pořádá konferenci „Násilí na ženách“ a publikuje zprávu „Zaměstnanost v Evropě 2010“. Proběhne Rada EU pro konkurenceschopnost

V pátek 26. listopadu 2010 pořádá EIB fórum “Rozmanitost pro dopravu a energetiku” ve Varšavě. OECD pořádá konferenci “Making Reform Happen”. Pokračuje Rada EU pro konkurenceschopnost a konference „Násilí na ženách“. Senát organizuje konferenci Výboru pro záležitosti EU „Města budoucnosti“.

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2010 pořádá Komise  EU/Africa Business Forum v Lybii.

Komise by měla schválit tyto dokumenty:

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Sdělené o nových dovednostech a pracovních místech / New Skills New Jobs (Andor)

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Sdělení Komise o budoucích opatřeních k prosazování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu a pracovní dokument o provádění směrnice o výkonu (Barnier)

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->Hodnota státní podpory (Almunia)< Archív novinek