Archív novinek

Týden v evropských institucích 6. prosince – 12. prosince 2010


Tento týden probíhají v Evropském parlamentu přípravy na poslední plenární zasedání v roce 2010, zasedá několik výborů a politické skupiny. Proběhnou jednání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Rady EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN), Rada EU pro zahraniční věci a Rada EU pro konkurenceschopnost, neformálně se setkají ministři pro vzdělávání. Připravují se summity EU s Ruskem a EU s Indií v Bruselu. Ke konci spěje konference ke změnám klimatu v mexickém Cancúnu. Začátkem týdne proběhne konference k rozvojové politice Evropské unie (EDD), konference k nové strategii pro Podunají a v pátek je mezinárodní den lidských práv.

V pondělí 6. prosince 2010 zasedá Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, která projedná mateřské dovolené, rovné zacházení, evropský rok aktivního stárnutí, politiku zaměstnanosti a s tím související nové dovednosti a pracovní místa, politiku zaměstnanosti pro nízkouhlíkové ekonomiky, stárnutí populace, rovnost mezi ženami a muži, sociální ochranu a začlenění, budoucnost penzijního systému a sociální služby obecného zájmu. Výbor pro lidská práva EP projedná lidská práva na Srí Lance a v Číně, Podvýbor pro bezpečnost a obranu EP má na programu dne družicový navigační systém na základě programu Galileo, zvládání krizových situací a poskytování humanitární pomoci. Zvláštní výbor pro politické výzvy EP bude projednávat víceletý finanční rámec po roce 2013. Proběhne neformální setkání skupiny Eurogroup a neformální dialog mezi ECOFINem a Evropským parlamentem. Začíná dvoudenní konference European Development Days, kterou organizuje Komise společně s Belgickým předsednictvím. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá dvoudenní fórum k evropské integraci.

V úterý 7. prosince 2010 pokračuje Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (formace pro zdraví a ochranu spotřebitele) v jednání o informacích na potravinách, poučení z H1N1, proběhne debata o zdravotnických systémech a uzavře téma pracovních sil ve zdravotnictví, dále projedná inovace a solidaritu v léčivech a chronická onemocnění. Rada EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) bude diskutovat posílení hospodářského řízení, bude jednat o dopadu důchodových reforem na paktu stability a růstu, bankovních poplatcích, veřejných zdravotních službách, směrnici k přímým daním, poštovních službách, DPH u cestovních kanceláří a kodexu chování v daňových soutěžích. Bude se konat EU – Rusko summit, neformálně se setkají ministři pro vzdělávání k tématu odborného vzdělávání. Evropský parlament pořádá seminář k budoucnosti Evropy bez ropy.

Ve středu 8. prosince 2010 Výbor pro rozpočet EP vydá postoj Evropského parlamentu k návrhu rozpočtu 2011, projedná nástroje pružnosti, finanční rámec na 2007-2013, interinstitucionální dohodu o spolupráci v rozpočtových záležitostech, finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství a finanční potřeby projektu ITER. Zasedá týdenní kolegium Komise. Proběhne schůze COREPER I. Evropský parlament pořádá slyšení k zelené knize o důchodech. Evropská lidová strana organizuje seminář ke směrnici o službách a workshop k novým členským státům. V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne plenární zasedání, na kterém se bude jednat o programu digitalizace, Islandu, coby kandidátské zemi, jednotkách měření, výfukových systémech motorových vozidel, ochranné konstrukci traktorů, údajích na potravinách, ENISA, Galileo, uzavírání uhelných dolů, ratingových agenturách a OTC derivátech.

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 zasedne Rada EU pro zahraniční věci a prodiskutuje zelenou knihu o rozvojové politice, odpovědnost a transparentnost rozvojové pomoci, financování rozvoje a bude debatovat o mezinárodních konferencích v roce 2011. Ve Výboru pro zahraniční věci EP vystoupí paní Eichhorst coby vedoucí delegace EU v Libanonu, výbor bude projednávat strategii EU pro Černé moře, udržitelnou politiku pro nejsevernější země, rámcové dohody mezi EU a Libyí, dohodu EU s Jordánskem, přistoupení Bulharska a Rumunska do EU, pokrok Turecka v roce 2010 a dohodu Evropského společenství s Turkmenistánem. Výbor pro rozvoj EP bude jednat o konsensu humanitární pomoci, zemědělství a mezinárodním obchodě, inovativním financování, ochraně dětí z Haiti, choleře na Haiti, dohodě mezi EU a Jihoafrickou republikou o obchodu, rozvoji a spolupráci a dále má výbor na programu politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnost EU po roce 2013. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP bude jednat o směrnici k právům pro spotřebitele, Aktu o jednotném trhu pro Evropany, podnikatele a růst. Výbor pro průmysl výzkum a energetiku EP se sejde za účelem projednání průmyslové politiky pro éru globalizace, bezpečnosti výrobků a dohledu nad trhem, politice rádiového spektra a družicovému navigačnímu systému v dopravě. Výbor pro regionální rozvoj EP prezentuje externí studii ke strukturálním fondům, službám obecného a hospodářského zájmu a možnosti příhraničního uplatnění. Dále bude řešit politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnost EU po roce 2013. Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova EP uveřejní změnu nařízení o společné organizaci trhů, konkrétně v oblasti mléčné výroby a mléčných výrobků. V Evropském hospodářském a sociálním výboru bude pokračovat plenární zasedání, které se bude věnovat bezpečnosti dodávek, GMO, schvalování vozidel, energetickým strategiím na 2011 - 2020 a vztahům mezi EU a Ruskem (zpravodaj Ivan Voleš).

V pátek 10. prosince 2010 končí konference o změně klimatu v mexickém Cancúnu a sejde se COREPER II. Rada EU pro konkurenceschopnost se bude zabývat právy spotřebitelů, proběhnou diskuze k závěrům k integrované průmyslové politice pro éru globalizace a strategii Evropa 2020, bude diskutován Akt o jednotném trhu a systém sázek a her. Proběhne summit mezi EU a Indií.

V sobotu 11. prosince a v neděli 12. prosince 2010 se sejde COREPER II.

Komise by měla schválit tyto dokumenty:

  • Sdělení o sankcích (Barnier)
  • Transparentnost a integrita energetických obchodních trhů (Oettinger)
  • Strategie Evropské unie pro Podunají (Hahn)< Archív novinek