Archív novinek

Stanovisko EHSV: Vztahy EU-Rusko


Evropský hospodářský a sociální výbor na svém plenárním zasedání 9. prosince 2010 v Bruselu přijal stanovisko ke vztahům EU-Ruska, které předložil Ivan Voleš jako zpravodaj (Sekce – Zaměstnavatelé). Stanovisko poukazuje na to, že Rusko prošlo v posledních letech velkými změnami a jeho vztahy s Evropskou unií zaznamenaly vzestupy a poklesy. Přes rozdílné názory a přístupy k otázkám demokracie, lidských práv, vlády zákona a k řadě mezinárodních otázek si jsou obě strany vědomy, že jejich vztahy mají strategický význam a usilují o nalezení společných východisek. Jako příležitost pro povzbuzení vzájemných vztahů se jeví Partnerství pro modernizaci, které vyhlásila ruská vláda a v jehož rámci by mělo dojít nejen k technologické modernizaci, ale i k modernizaci ruské společnosti. Evropská unie a Rusko se před pěti lety dohodly na uzavření nové smlouvy, která by nahradila dosavadní smlouvu o partnerství a spolupráci z roku 1993. EU vede s Ruskem institucionalizovaný dialog, který je nejrozsáhlejší ze všech dialogů, které EU vede s ostatními partnery. Má formu tzv. společných prostorů (společný ekonomický prostor, společný prostor svobody, bezpečnosti a práva, společný prostor vnější bezpečnosti a společný prostor pro výzkum, vzdělání a kulturu). Jednání však dosud přinesla jen velmi málo konkrétních výsledků. EHSV proto doporučil řadu konkrétních kroků, které by měly oživit vzájemná jednání. V oblasti ekonomických vztahů doporučil rozšířit stávající kulatý stůl podnikatelů EU-Rusko, který je omezen pouze na devět představitelů největších podniků na široké forum, kde by byly zastoupeny podnikatelské reprezentace včetně obchodních komor, aby mohly navrhovat opatření ke zlepšení podmínek pro vzájemný obchod a investice. Pokud jde o investice EHSV doporučil, aby nová smlouva zahrnovala též ujednání o ochraně investic. EHSV také podpořil urychlení jednání o zjednodušení a liberalizaci vízového režimu, kde na prvém místě uvedl podnikatele jako osoby, pro něž by měl být vízový režim ulehčen. Stanovisko by mělo být programem rozvoje vztahů s ruskou občanskou společností včetně zaměstnavatelských a podnikatelských organizací na evropské úrovni na příštích několik let.

 

Stanovisko ke stažení dokument ve formátu pdf

 < Archív novinek