Archív novinek

Týden v evropských institucích 20. - 26. prosince 2010


Tento týden bude jednat Rada EU pro životní prostředí a vyhodnotí mezinárodní konferenci ke klimatickým změnám v Cancúnu, v Evropské komisi zasedne týdenní kolegium, bude jednat Coreper I a II a proběhne dvoudenní dialog mezi EU a Čínou.

 

V pondělí 20. prosince 2010 se bude konat Rada EU pro životní prostředí, která bude usilovat o dosažení politické dohody návrhu nařízení o biocidních přípravcích (dezinfekční prostředky, insekticidy a repelenty). Ministři zhodnotí přepracování směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízení, vyslechnou zprávu Belgického předsednictví o pěstování geneticky modifikovaných organismů a proběhne diskuze k výsledkům klimatické konference v Cancúnu.

 

Po konferenci v Cancúnu se předpokládá přijetí vyváženého souboru rozhodnutí, který přispívá k mezinárodnímu režimu ochrany klimatu po roce 2012. EU upřednostňuje tuto formu, coby jediného právně závazného nástroje, ale je ochotna uvažovat o prodloužení Kjótského protokolu, který by mohl být součástí širšího výsledku včetně globálního rámce zapojení všech hlavních ekonomik ke snížení emisí skleníkových plynů.

 

EU již obdržela právní předpis, který zajistí do roku 2020 20% snížení emisí ve srovnání s hodnotami z roku 1990. V souladu se svými závazky v rámci Kodaňské dohody EU a její členské státy znásobily o 2.35 mld. € rychlý start financí v roce 2010 a jako součást svého celkového závazku poskytnout 7,2 mld. € pro období 2010 až 2012. EU podporuje přípravu na přizpůsobení a zmírňování změny klimatu v rozvojových zemích včetně trvale udržitelného obhospodařování lesů.

 

Rychlý start financování pro změnu klimatu je v první fázi dlouhodobějšího závazku mobilizace 100 miliard dolarů ročně do roku 2020 v rámci zmírňujících opatření a transparentnosti na realizaci.

 

V úterý 21. prosince 2010 bude jednat Coreper I a zasedne týdenní kolegium Evropské komise.

 

Ve středu 22. prosince 2010 bude jednat Coreper II.

 

 

Evropská komise tento týden nebude schvalovat dokumenty.

 < Archív novinek