Archív novinek

Týden v evropských institucích 10. - 16. ledna 2011


Novým rokem začalo maďarské předsednictví Rady EU, Evropský rok dobrovolnictví a v Estonsku začalo platit euro. Tento týden proběhne neformální setkání ministrů pro obecné záležitosti a vnější vztahy a ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Také se při přípravě na plenární zasedání, které proběhne příští týden, sejde několik výborů a politické skupiny Evropského parlamentu

 

V pondělí 10. ledna 2011 proběhne ve Výboru pro lidská práva slyšení navazujících na zprávu o zastáncích lidských práv, debata ohledně nevládních organizací zabývajících se lidskými právy a demokracií na téma fungování ESVČ, FRONTEX a zpráva delegace Výboru pro zahraniční věci. Výbor pro hospodářství a měnu pořádá veřejné slyšení o inovativním financování na celosvětové a evropské úrovni. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude jednat o právech spotřebitelů, uvádění stavebních výrobků na trh, zdraví v EU, průmyslové politice pro éru globalizace, smluvním právu pro spotřebitele a podniky, proměně Evropy po krizi a o odborném vzdělávání ke strategii Evropa 2020. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci projedná pohlavní zneužívání a pohlavní vykořisťování dětí a dětskou pornografii, vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce, přiznávání a odnímání mezinárodní ochrany, normy k mezinárodní ochraně, udělení absolutoria 2009 a proběhne debata k vízům EU – Brazílie.

 

 

V úterý 11. ledna 2011 zahájí Komise rok mládeže v Evropě a v Číně. V Evropském hospodářském a sociálním výboru se uskuteční veřejné slyšení k ochranným skenerům na EU letištích.

 

Ve středu 12. ledna 2011 bude jednat Coreper I a Coreper II, proběhne zasedání kolegia Komise a konference na vysoké úrovni k integrované hospodářské správě a tisková konference k roční „Growth Survey“.

 

Ve čtvrtek 13. ledna 2011 Výbor pro rozpočtovou kontrolu bude projednávat souhrnný rozpočet EU a Evropský rozvojový fond a Výbor pro hospodářství a měnu organizuje veřejné slyšení k posílení ekonomické správy EU. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku stanoví priority energetické infrastruktury, projedná SMA pro podniky, využití potenciálu kulturního a tvůrčího odvětví, radioaktivní kontaminace potravin, spolupráci v Perském zálivu, Evropu po roce 2013, emise skleníkových plynů, oxid leakag  a COP16 + OSN v Cancúnu. Výbor pro politické výzvy má na programu dne zemědělství po roce 2013 a víceletý finanční rámec. Proběhne neformální setkání ministrů pro obecné záležitosti a vnější vztahy (formace pro obecné záležitosti). Rada guvernérů Evropské centrální banky bude mít jednání v německém Frankfurtu a bude pokračovat jednání Coreper II.

 

V pátek 14. ledna 2011 pokračuje neformální setkání ministrů pro obecné záležitosti a vnější vztahy (formace pro obecné záležitosti) a Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení k integraci Romů prostřednictím vzdělávání.

 

V neděli 16. ledna 2011 začne třídenní neformální setkání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (formace pro zaměstnanost).

 

 

Evropská komise by měla tento týden schválit tyto dokumenty:

  • Sdělení k Evropě 2020 - Annual Growth Survey (Barroso)
  • Sdělení k evropským programům družicové navigace (Tajani)

 

 < Archív novinek