Archív novinek

Týden v evropských institucích 17. – 23. ledna 2011


Tento týden proběhne první plenární zasedání ve Štrasburku v roce 2011. Zasedání nebude tak bohaté na významné legislativní návrhy, ale proběhne diskuze o prosincovém summitu EU a  maďarští ministři budou představovat priority svého předsednictví. S ohledem na nedávné protesty ohledně  maďarského mediálního zákona by se tato debata mohla stát opravdu zajímavou. Neformálně se setkají ministři pro zaměstnanost a bude se konat Rada pro obecné záležitosti a Rada pro hospodářství a finance. V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne dvoudenní plenární zasedání a bude jednat také několik výborů evropského parlamentu.

 

V pondělí 17. ledna 2011 začne plenární zasedání ve Štrasburku, které bude projednávat uvádění stavebních produktů na trh, ES/Západoafrickou dohodou o leteckých službách, právo v oblasti lesnictví (Kamerun, Konžská republika), dohodu mezi EU a Tichomořskými státy a mezinárodní adopci v EU. Ve Výboru pro zahraniční věci EP proběhne diskuze s místopředsedou vlády pro evropskou integraci a ministrem pro vědu a technologický rozvoj Srbska a bude projednána zpráva o volební pozorovatelské misi v Kosovu. Výbor pro mezinárodní obchod EP rozhodne o doporučení koordinátorů, bude diskutovat o finančním nástroji pro spolupráci s průmyslovými zeměmi, dohodách a celních sazbách v obchodu s banány a spolupráce mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou. Výbor pro hospodářství a měnu EP má na programu dne profesionální silniční přepravu eurohotovosti, přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy a jednotný trh pro podniky a růst a pro Evropany. Výbor občanské svobody, spravedlnosti a vnitřních věcí EP bude diskutovat o maďarském zákoně o médiích. V Radě EU proběhne jednání skupiny Eurogroup a neformálně se setkají ministři pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele.

 

 

V úterý 18. ledna 2011 pokračuje plenární zasedání EP, které se zaměří na bilanci belgického předsednictví, odpad v Kampánii, diskriminaci sexuální orientace v Litvě, pomoc při obnově na Haiti, politiku bydlení a městského rozvoje, proběhne společná rozprava k zdravotní péči a hlasování o fúzi akciových společností a o dohodě mezi Evropským společenstvím a Jordánskem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU. V rámci Rady EU pokračuje neformální setkání ministrů pro zaměstnanost a začne Rada pro hospodářství a finance (ECOFIN), která přezkoumá opatření od prosince 2010, projedná šest návrhů právních předpisů pro posílení hospodářské správy, překročení schodku proti Maltě, budou diskutovat ohledně zavedení eura v Estonsku a Small Business Act týkající se financí a daní. Výbor regionů pořádá ve Španělsku konferenci Mládež v pohybu.

 

Ve středu 19. ledna 2011 se bude plenární zasedání EP věnovat činnosti maďarského předsednictví, budoucnosti jižního Súdánu, situaci v oblasti Sahelu a bude debatovat o dohodě mezi Evropským společenstvím a Srbskem, rámcové dohodě mezi EU a Libyí a o nákladech na uchazeče o azyl v EU. V Evropském hospodářském a sociálním výboru proběhne plenární zasedání s hlasováním k Zelené knize o správě a řízení podniku ve finančních institucích a odměňování, zprávě o sledování maloobchodního trhu, ovocných šťávách, zachování rybích populací a schvalování a dozor nad vozidly kategorie L. Proběhnou debaty o ochranné konstrukci zemědělských traktorů, spotřební daně z tabákových výrobků, identifikace ovcí a koz, prezentace stanoviska EHSV k digitální agendě, Evropskému smluvnímu právu, prekurzorům výbušnin a k politice hospodářské soutěže 2009. Bude jednat Coreper I a Coreper II, v Radě EU začne třídenní neformální setkání ministrů pro obecné záležitosti a vnější vztahy. Komise pořádá konferenci „Business Dynamics“.

 

Ve čtvrtek 20. ledna 2011 končí plenární zasedání EP zprávou o politice hospodářské soutěže 2009, jednáním o udržitelné politice pro nejsevernější oblasti Evropy, strategií EU pro Černé moře a proběhnou rozpravy a návrhy k usnesení k porušování lidských práv. V Evropském hospodářském a sociálním výboru bude projednávána zpráva o politice hospodářské soutěže 2009; udržitelná politika pro nejsevernější oblasti Evropy, strategie EU pro Černé moře a proběhnou rozpravy a návrhy k usnesení k porušování lidských práv. Výbor pro právní záležitosti má na programu dne práva spotřebitelů, posílenou spolupráci v patentu EU, právo na informace v trestním řízení a spory v parlamentu. Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví bude projednávat vykořisťování a dětskou pornografii, pohlavní zneužívání a podporu rovnosti v boji proti kriminalitě mládeže. Zvláštní výbor pro finanční hospodářské a sociální krize organizuje diskuzi na téma "Evropský státní dluh a krize eura včetně vzájemné emise veřejného dluhu a eurobondů". Pokračuje neformální setkání ministrů pro obecné záležitosti a vnější vztahy.

 

V pátek 21. ledna 2011 končí setkání ministrů pro obecné záležitosti a vnější vztahy a v Komisi proběhne rezidenční seminář evropských komisařů.

 

 

Evropská komise by měla tento týden schválit tyto dokumenty:

  • Sdělení o evropských programech družicové navigace (Tajani)

 < Archív novinek