Archív novinek

Týden v evropských institucích 14. – 20. února 2011


V pondělí 14. února 2011 zhodnotí Rada EU pro vzdělávání, mládež a kulturu "Evropský semestr" a prodiskutuje klíčovou roli vzdělávání a praxe ve spojení se strategií Evropa2020, boj proti předčasnému ukončení docházky a podporu terciárního vzdělání. Proběhne jednání Eurogroup. Evropský parlament zahajuje tento den plenární zasedání, kde se bude věnovat implementaci směrnice o službách, jednotné patentové ochraně, radioaktivní kontaminaci potravin, podpůrným nástrojům pro financování malých a středních podniků, strategii pro region Danube a kmenovým buňkám z pupečníkové krve. Hospodářský a měnový výbor EP má na programu mechanismus stability měnové unie, jednotný trh pro Evropany, podniky a růst, smluvní právo pro spotřebitele a podniky a směrnici o systémech pro odškodnění investorů. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP projedná jednotný trh pro Evropany, podniky a růst, jeho správa a partnerství, politiky zaměstnanosti a víceletý finanční rámec. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP pořádá jednání na téma přeshraniční vymáhání právních předpisů v oblasti silničního provozu a směrnice o traktorech. Výbor pro regionální rozvoj EP se věnuje přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci, demografické změně v souvislosti se soudržností EU, uděluje absolutoria 2009 a řeší finanční prostředky z Fondu solidarity EU na záplavy 2010 v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, České republice, Chorvatsku a Rumunsku. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP zasedá, aby projednal strategii EU pro začleňování Romů, boj proti pohlavnímu zneužívání či vykořisťování dětí a dětské pornografii. Výbor regionů má na programu jednání Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku (ENVE). V Senátu ČR se koná setkání výkonného výboru Evropského parlamentního výboru pro Barmu (EPCB) se zástupci české parlamentní skupiny pro Barmu.

 

V úterý 15. února 2011 pokračuje plenární zasedání Evropského parlamentu a bude se jednat o emisích, právech cestujících v autobusové přepravě, obchodě, spolupráci a rozvoji v Jižní Africe, financích pro období 2009-2014, rybích produktech z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, leteckých službách a krátkodobých vízech Brazílie, o vnějších hranicích EU a Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu pro období 2007-2013, azylové problematice mezi EU, Švýcarskem a Lichtenštejnskem, vyjádření Komise ohledně modifikace Lisabonské smlouvy, evropského azylového systému a adekvátním, udržitelném a bezpečném důchodovém systému v Evropě. Bude také hlasovat o zprávě o implementaci směrnice o službách. Rada EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) se věnuje legislativě k hospodářskému řízení, paktu stability a růstu, rozpočtovému dohledu, makroekonomické nerovnováze, rozpočtovým rámcům členských zemí, Dohodě o boji proti podvodům, zdanění příjmů z úspor a nadměrnému schodku v Bulharsku, Finsku, Dánsku a na Kypru. Evropská komise pořádá konferenci s názvem: "Kultura v pohybu". Výbor regionů má na programu konzultaci na téma: "Role regionálních a místních orgánu v propagaci udržitelných vodních zdrojů" (ENVE).

 

Ve středu 16. února 2011 Evropský parlament na plenárním zasedání projedná pokrok Chorvatska v roce 2010, politiku zaměstnanosti v souvislosti se strategií Evropa2020, sjednocení forem žádostí o povolení k pobytu a práci, podpůrné nástroje pro financování malých a středních podniků, zvyšování cen potravin, situaci v Egyptě a zákon o médiích v Maďarsku. V tento den zasedá také k jednání jak COREPER I. (Comité des Représentants Permanents), tak COREPER II. Evropská komise pokračuje v konferenci s názvem "Kultura v pohybu" a dále má na programu týdenní zasedání kolegia a přijetí programu EU na posílení práv dětí. Evropský hospodářský a sociální výbor má tento den plenárního zasedání, na kterém bude mimo jiné hlasovat o zprávě o přístupu k nerostným surovinám (zpravodaj Josef Zbořil).

 

Ve čtvrtek 17. února 2011 uzavírá Evropský parlament čtyřdenní plenární zasedání diskusemi a hlasováním o garancích Evropské investiční banky (EIB), hlasováním o dohodě o volném obchodu mezi EU a Koreou, situaci v Egyptě, strategii pro region Danube, Energetické strategii Světové banky, strategii Evropa2020, politice zaměstnanosti, zvyšování cen potravin, zákonu o médiích v Maďarsku, porušování lidských práv, demokracie a právních předpisů v Thajsku, Kambodže, Jemenu a Ugandě. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP se bude věnovat prevenci katastrof, Směrnicím o traktorech a motorech, respektive jejich změnám v rámci přechodného režimu a problematice bezplatných emisních povolenek. Výbor pro ústavní záležitosti EP bude řešit uplatňování nařízení o statutu a financování politických stran na evropské úrovni. K jednání se sejde  COREPER II. (Comité des Représentants Permanents). Evropská centrální banka (ECB) pořádá ve Frankfurtu zasedání Rady guvernérů.  Předseda a místopředseda Výboru pro evropské záležitosti (VEU) Senátu ČR se zúčastní setkání výborů pro evropské záležitosti horních komor parlamentů Rakouska, Německa a ČR. Evropský hospodářský a sociální výbor pokračuje v plenárním zasedání.

 

V pátek 4. února 2011 zasedá COREPER I. (Comité des Représentants Permanents). Předseda a místopředseda Výboru pro evropské záležitosti (VEU) Senátu ČR pokračují v setkání výborů pro evropské záležitosti horních komor parlamentů Rakouska, Německa a ČR.

 

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Strategie EU o právech dítěte (Reding)
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek