Archív novinek

Dobrovolníci potřebují nejvíce respekt společnosti!


Dobrovolníci potřebují nejvíce respekt společnosti!

 

Přes 40 zástupců státní správy, nevládních a neziskových organizací a podnikatelů se 15. února 2011 sešlo dsc07619_2.JPGv Evropském domě k diskusi o Evropském roce dobrovolnictví vyhlášeném Evropskou komisí a Evropským parlamentem na letošek. Cílem interaktivní debaty bylo seznámit účastníky s cíli roku, ale hlavně diskutovat jeho dopad na podmínky pro dobrovolnictví v ČR a rozkrýt přínos dobrovolnictví pro společnost, jeho ekonomickou a sociální hodnotu. Shodli se na tom, že definice dobrovolnictví i jeho formy jsou velice různorodé, hlavní ale je věnovat se dobrovolnictví s tou správnou motivací – pomáhat a tím se i seberealizovat. Dobrovolnictví je totiž morální hodnota. A k uznání dobrovolnictví a získaných kompetencí není asi ani tolik třeba razítek a certifikátů, jako spíš společenského uznání a schopnosti dobrovolníka svou dobrovolnou aktivitu správně „prodat“.

 

Debatu zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, seznámil přítomné s širším kontextem roku a jeho hlavními cíli – usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a odstraňovat stávající překážky, zlepšit kvalitu dobrovolnických aktivit, oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany veřejných institucí, formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů a zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. Ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Michal Urban seznámil účastníky se způsobem implementace v ČR prostřednictvím Národního koordinačního orgánu, průřezových pracovních skupin a desítky tematických pracovních skupin. Pavel Trantina, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru za ČR a předseda koordinační skupiny k Evropskému roku dobrovolnictví 2011 se zaměřil na projekt „Klíče pro život“ realizovaný Národním institutem dětí a mládeže s cílem popsat a uznat kompetence nabyté při dobrovolnictví, představil roli Evropského hospodářského a sociálního výboru a zejména pak činnost evropské platformy organizací občanské společnosti „Alliance EYV2011“ a jejích tematických pracovních skupin. Prezident Arcidiecézní charity Praha Vojtěch Eliáš hovořil o historii dobrovolnictví a jeho významu pro společnost. Michal Broža, vedoucí Informační kanceláře OSN v Praze, seznámil účastníky s Rokem dobrovolnictví OSN (2001) a s dobrovolnickými programy organizovanými OSN (UN Volunteer Program, apod.). Ředitel společnosti LMC, s.r.o. provozující servery www.jobs.cz Libor Malý zmínil vliv ekonomické krize na lepší vnímání dobrovolnictví a zdůraznil morální hodnotu takové aktivity. Společnost LMC nedávno zahájila provoz serveru www.dobro.cz, kde mohou dobrovolníci sdílet své příběhy. Ředitel pro korporátní komunikaci skupiny AWT, a.s. Petr Jonák vyzdvihnul vazbu mezi správně nastavenou CSR strategií firmy (CSR – společenská odpovědnost firem) a dobrovolnictvím a podporu, kterou skupina AWT dobrovolníkům poskytuje v rámci svých aktivit i v rámci činnosti Nadace OKD.

 

Mediálními partnery debaty byly Prague Leaders Magazine a EurActiv.cz. Více informací o debatě včetně prezentací řečníků je možné vyžádat na adrese prague@cebre.cz.


< Archív novinek