Archív novinek

Nové číslo CBT!


Nové číslo CBT Vám přináší informace z konference EUROCHAMBRES a BUSINESSEUROPE pořádané 31. ledna na téma implementace Směrnice o službách rok po jejím přijetí. Cílem Směrnice o službáchcebre_01_11_web.jpg je odstranit překážky, které brání volnému oběhu služeb napříč Evropskou unií. Implementaci doprovází  tzv. Jednotná kontaktní místa, která dle účastníků debaty nefungují prozatím zcela správně a plně nevyužívají své kapacity. Jednotná kontaktní místa by mohla své aktivity také rozšířit o více oblastí, například poskytovat informace o systémech DPH fungujících v jednotlivých členských státech.

 

CBT se rovněž zabývá Aktem o jednotném trhu, a to z pohledu podnikatelské sféry. Česká republika patří k těm členským státům, jež považují Jednotný trh Evropské unie za největší přínos integrace, neboť přinesl hmatatelné výsledky všem obyvatelům EU (volný pohyb bez hranic, široký výběr zboží a služeb nebo studium v zahraničí). V souvislosti s potřebou růstu evropské ekonomiky a tvorby přívětivého podnikatelského prostředí, se Evropská komise rozhodla Jednotný trh oživit. K Aktu probíhala veřejná konzultace do 28. února.

 

Nové vydání se dále věnuje přístupu k druhotným surovinám. Evropský hospodářský a sociální výbor vypracoval své stanovisko ke Strategii o přístupu k druhotným surovinám a vysvětluje v něm, že současný stav a budoucí scénář by mohl vést k vážným problémům s nerovnováhou mezi poptávkou a nabídkou. Velké množství druhotných surovin je vyváženo, i přestože je jich potřeba v evropském zpracovatelském průmyslu, což ohrožuje zaměstnanost tohoto sektoru.

 

Nechybí ani zpráva z debaty na téma „Co přinese evropský rok dobrovolnictví“, kterou pořádala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ve spolupráci s CEBRE. Přes 40 účastníků zastupujících státní správu, podnikatelský sektor, nevládní a neziskové organizace diskutovalo o dopadu Evropského roku dobrovolnictví na podmínky dobrovolnictví v ČR a jeho sociálním a ekonomickém přínosu pro českou společnost.

 

 

CBT 1/2011 ke stažení zde

Ostatní čísla CBT zde< Archív novinek