Archív novinek

Pozvánka na sektorový seminář "Rozvoj soukromého sektoru a podpora MSP"


Stálé zastoupení ČR při EU, agentura CzechTrade

a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU

 

 

si Vás dovolují pozvat na další z cyklu pravidelných sektorových seminářů pořádaných k podnikatelským příležitostem v rámci programů zahraniční pomoci EU ve třetích zemích

 

tentokrát zaměřen na sektor

 

ROZVOJ  SOUKROMÉHO  SEKTORU  A  PODPORA  MALÝCH  A  STŘEDNÍCH  PODNIKŮ,

 

který se koná dne 26. května 2011 v Bruselu

 

 

Seminář je určen firmám, sdružením a asociacím zastupujícím podnikatelskou veřejnost, ale i dalším subjektům se zájmem o zapojení do projektů rozvojové pomoci a vnější spolupráce EU ve třetích zemích. Seminář

 

  • nabízí možnost seznámit se s aktuálními programy zahraniční pomoci, kterou EU třetím zemím každoročně poskytuje a s pravidly účasti na vyhlášených tendrech,
  • umožňuje obrátit se s dotazy přímo na místě na experty Evropské komise, Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a další účastníky semináře,
  • zprostředkovává platformu pro výměnu zkušeností s firmami z jiných členských států, kteří se podobných projektů účastní nebo účast zamýšlejí,
  • představuje jedinečnou příležitost navázat kontakty s firmami z ostatních členských států a vytvořit konsorcia pro budoucí spolupráci na projektech EU ve třetích zemích.

 

 

 

Program naleznete a registrovat se můžete na webových stránkách www.sectorseminars.eu.

 

Termín pro registraci je 19. duben 2011.

Účastnický poplatek činí 175 EUR.

 

 

SPOLEČNĚ S DALŠÍMI ORGANIZÁTORY SE NA SETKÁNÍ S VÁMI TĚŠÍ

A VÁŠE DOTAZY JSOU PŘIPRAVENI ZODPOVĚDĚT:

 

 

Eva Semeráková, Stálé zastoupení ČR při EU, tel: +32 2 2139 213, e-mail: eva_semerakova@mzv.cz

Michal Kadera, CEBRE, tel: +32 2 2139 450, e-mail: michal.kadera@cebre.cz

Jana Falathová, CzechTrade, tel: +32 2 213 94 60, e-mail: brussels@czechtrade.cz  

 

Pozvánka zde dokument ve formátu pdf< Archív novinek