Archív novinek

POZVÁNKA NA DEBATU: Jak nejlépe posílit fungování jednotného trhu?


Debata „Jak nejlépe posílit fungování jednotného trhu?“

 

Kdy: 8. dubna 2011 od 10.00h do 11.30h

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1


V říjnu 2010 navrhla Komise 50 opatření pro zlepšení fungování Jednotného trhu a odstranění přetrvávajících bariér a vyzvala zájmové skupiny k zapojení se do veřejné konzultace. Nyní Komise vyhodnocuje výsledky konzultace a na základě Závěrů březnové Rady EU pro konkurenceschopnost, debaty v Evropském parlamentu a stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru navrhne v polovině dubna soubor prioritních opatření, které přijme do konce roku 2011. Jaké jsou priority jednotlivých zájmových skupin, které by se měly v dubnovém návrhu Komise objevit? Chrání vnitřní trh dostatečně ekonomiky členských států při řešení dopadů ekonomické a finanční krize? Jaká je vazba mezi jednotným trhem a vnější konkurenceschopností EU a jejích členských států? Jak k ní může vnitřní trh přispět?

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů a pokusí se tyto i další otázky zodpovědět. Následovat bude debata s účastníky.

 

• Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
Edvard Kožušník, poslanec Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu (tbc.)
Michal Minčev, ředitel odboru pro vnitřní trh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
prof. Jaroslav Jakš, Metropolitní univerzita Praha
Ivan Voleš, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
Jaroslav Šulc, poradce makroekonomického oddělení ČMKOS
Michal Ševera, jednatel společnosti SMG s.r.o. a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

 

Moderátor: Alena Vlačihová, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 6. dubna 2011 na adrese prague@cebre.cz.

 

Pozvánka ke stažení dokument ve formátu pdf< Archív novinek