Archív novinek

Týden v evropských institucích 28. března – 3. dubna 2011


Tento týden se schází pouze některé výbory Evropského parlamentu nad tématy jako rozpočet pro rok 2012, podpora rozvojových zemí, krize, společná zemědělská politika, Unie inovací, nerostné suroviny a Evropský institut pro inovace a technologie. V rámci Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se uskuteční neformální setkání ministrů pro kulturu a vzdělávání, ve formaci pro dopravu se sejde Rada pro dopravu, telekomunikaci a energetiku a neformálně zasedne také Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele. Komise připravila Bruselské daňové fórum a konference Innovact 2011, Aerodays 2011 a Inovace ve zdravotnictví. Proběhne dvoudenní plenární zasedání Výboru regionů a konference k alternativní energii, decentralizované spolupráci a dopravní politice. Evropské politické strany věnují pozornost extremismu, arabské revoluci, maďarskému předsednictví a sociální Evropě. Ve středu se uskuteční trialog o rozpočtu na rok 2012.

 

V pondělí 28. března 2011 zasedá Výbor pro rozpočtovou kontrolu EP k jednání o rozpočtové podpoře pro rozvojové země, zvláštní zprávě Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria Komisi za rok 2009 a udělí absolutoria za rok 2009. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP má na programu víceletý finanční rámec, statistiku trvalých kultur, směrnici o ovocných šťávách, modulaci přímých plateb ve společné zemědělské politice, financování Evropského zemědělského záručního fondu z hlediska kontroly opatření. Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP se bude věnovat finanční, hospodářské a sociální krizi v oblasti doporučení týkajících se opatření a iniciativ, které mají být učiněny (závěrečná zpráva). V rámci Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se uskuteční neformální setkání ministrů pro kulturu. Evropská komise připravila Bruselské daňové fórum. Výbor regionů organizuje konferenci ESHA (European Small Hydropower Association). Předseda a místopředsedové Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) Senátu ČR se zúčastní jednání s partnerskými výbory obou komor Parlamentu Velké Británie.

 

V úterý 29. března 2011 se v rámci Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport uskuteční neformální setkání ministrů pro vzdělávání.  V Evropské komisi pokračuje druhým dnem Bruselské daňové fórum, začíná konference CARINNA (Research and Innovation in Champagne- Ardenne), PERIA (Partnership on European Regional Innovation Agencies), výroční workshop k nanotechnologii s podtitulem „Bezpečností k úspěšnému dialogu“ a konference Innovact 2011. Předseda a místopředsedové Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) Senátu ČR se druhým dnem účastní jednání s partnerskými výbory obou komor Parlamentu Velké Británie. Výbor regionů pořádá konferenci k decentralizované spolupráci. Evropská lidová strana (EPP) připravila tiskovou konferenci na téma financování rozpočtu Unie: návrhy na radikální reformy. Evropští konzervativci a reformisté (ECR) pořádají veřejné slyšení a názvem „Jaký zvolit přístup pro bezpečnost vrtů ropy a zemního plynu v EU“. Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) uskuteční veřejné slyšení na téma Arabská revoluce a tiskovou konferenci k Novele o potravinách. V tento den se také uskuteční trialog o rozpočtu pro rok 2012.

 

Ve středu 30. března se uskuteční jednání COREPER I. (Comité des Représentants Permanents)     i COREPER II.  V Evropské komisi pokračuje 4. výroční workshop k nanotechnologii: Bezpečností k úspěšnému dialogu, konference Innovact 2011, začne konference Aerodays 2011 a konference Inovace ve zdravotnictví s podtitulem „Od výzkumu na trh“ a koná se týdenní zasedáni kolegia. Předseda a místopředsedové Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) Senátu ČR se druhým dnem účastní jednání s partnerskými výbory obou komor Parlamentu Velké Británie. Evropský hospodářský a sociální výbor připravil konferenci o Integraci imigrantů do regionů a měst. Výbor regionů pokračuje v konferenci Assises o decentralizované spolupráci, pořádá Fórum Evropské regiony a města v pohybu: Perspektiva dopravní politiky EU a trans-evropských sítí a proběhne zasedání předsedů. Evropská lidová strana (EPP) připravila veřejná slyšení na témata Budoucnost inteligence EU a vnitřní bezpečnost a Skladování a nakládání s nebezpečným odpadem v EU. Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) pořádá seminář o kultivaci geneticky modifikovaných organismů (GMO). Evropská svobodná aliance (EFA) pořádá konferenci s názvem „Nová podoba populismu v Evropě“, Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) veřejné slyšení o genderové rovnosti - 100 let bojů a EFD má na programu jednání skupiny pro Turecko s podtitulem "Být jiný v Turecku".

 

Ve čtvrtek 31. března zasedá Rozpočtový výbor EP k jednání o rozpočtu na rok 2012, finančních pravidlech pro roční rozpočet EU, rybolovu mezi Evropským společenstvím a Svatým Tomášem, Princovým ostrovem, Seychelami, EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), rozpočtu za leden 2011, Fondu solidarity EU ohledně záplav v roce 2010, rozpočtové podpoře pro rozvojové země, přezkum 7. rámcového programu pro výzkum. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP má na programu bezpečnost při těžbě ropy a zemního plynu na širém moři, účinnou strategii pro suroviny, Unii inovací, a debatu s komisařkou Androullou Vassiliouovou na téma Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). V Evropské komisi pokračují konference Aerodays 2011 a Inovace ve zdravotnictví: Od výzkumu na trh. Ve Výboru regionů začíná dvoudenní plenární zasedání, kde bude diskutovat o občanství EU v roce 2010, sezónním zaměstnání, přezkumu rozpočtu EU, jarním zasedání Evropské rady, platformě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, Podunají a bezpečnosti silničního provozu. V rámci Rady EU pro dopravu, telekomunikaci a energetiku se uskuteční jednání ministrů pro dopravu k záležitostem regulace EMSA (European Maritime Safety Agency), přístupu k PRS (Public Regulated Service), navigačním programům EGNOS a Galileo, spolupráci EU a  ICAO (International Civil Aviation Organisation) a letecké přepravě mezi EU a Švýcarskem. V rámci Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele proběhne neformální setkání ministrů pro rodinu a sociální politiku. Koná se EFSA (European Food Safety Authority). Evropská lidová strana (EPP) připravila veřejné slyšení s názvem „Kdo platí za ochranu dat?“. Evropská svobodná aliance (EFA) uskuteční veřejnou debatu a konferenci: Maďarsko na rozcestí: přijetí výzev. Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (GUE/NGL) má na programu konferenci: Sociální Evropa - krize a řízení EU z pohledu levice.

 

V pátek 4. března 2011 pokračuje v Evropské komisi již třetím dnem konference Aerodays 2011, koná se informační seminář k programu LIFE+ v Řecku a bude prezentována v pořadí již třetí zpráva k demografii. Pokračuje neformální setkání ministrů pro rodinu a sociální politiku. K Jednání COREPER I. (Comité des Représentants Permanents). Výbor regionů projedná v rámci plenárního zasedání příjmy a výdaje za rok 2012, zprávu o soudržnosti, Evropský sociální fond po roce 2013, Akt o jednotném trhu a zvolí  členy předsednictva. Evropská svobodná aliance (EFA) pořádá druhým dnem veřejnou debatu a konferenci: Maďarsko na rozcestí: přijetí výzev.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Evropská vesmírná strategie k službám občanům (Tajani)
  • Bílá kniha o dopravě (Kallas)

 

Dokument ke stažení zde
< Archív novinek