Archív novinek

Nové číslo CBT!


cebre_02_web.jpgNové číslo Czech Business Today přináší zprávy z debaty na téma Akt o jednotném trhu pořádanou 16. března 2011 v Bruselu. Debatu zorganizovaly CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU a Stálé zastoupení ČR v Bruselu ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Představitelé českých a evropských institucí měli možnost prodiskutovat se zástupci podnikatelského sektoru hlavní priority, které by se měly objevit v návrhu druhého Aktu o jednotném trhu.
Nové vydání se rovněž zabývá problematikou práv spotřebitelů. Podnikatelský sektor vítá revizi spotřebitelských práv navrženou Evropskou komisí, nicméně projednávání návrhu nabralo zcela jiný, spíše negativní, směr. Směrnice, jejímž cílem bylo vyřešit roztříštěnost spotřebitelského práva na úrovni vnitřního trhu pomocí úplné harmonizace, totiž obsahuje pouze minimum harmonizačních opatření. Evropský parlament navíc nepřijal požadavky členských států, které byly odsouhlaseny v prosinci 2010.
V novém čísle CBT naleznete také popis zprávy o konkurenceschopnosti ČR, kterou připravila Národní ekonomická rada Vlády ČR. Zpráva se zaměřuje na silné a slabé stránky české ekonomiky a přináší i řešení, jež by mohla přispět k lepšímu postavení české ekonomiky v celosvětové konkurenci.

Nechybí ani informace z Evropského hospodářského a sociálního výboru, jenž ve svém stanovisku vítá iniciativu "Nové dovednosti pro nová pracovní místa". Iniciativa přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, ke zlepšení fungování trhu práce a zefektivní využívání sociálního dialogu.
 Nové číslo ke stažení zde
Ostatní čísla ke stažení zde


< Archív novinek