Archív novinek

Debata „Komu pomohou novinky ve spotřebitelském právu?“ dne 26. dubna 2011 v Praze


Kdy: 26. dubna 2011 od 17.00h do 18.45h

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

 

Míra důvěry spotřebitelů i firem v přeshraniční obchdování je s ohledem na roztříštěnost spotřebitelského acquis stále nízká. V říjnu 2008 publikovala Komise návrh směrnice o právech spotřebitelů s cílem zlepšit regulační rámec spotřebitelských práv s pomocí tzv. plné harmonizace právní úpravy vztahů mezi spotřebiteli a firmami. Rada EU přijala v prosinci 2010 obecnou pozici, v níž navrhuje setrvat na původním záměru plné harmonizace i za cenu vypuštění podstatné části návrhu - dalších práv spotřebitelů v oblasti kupních smluv a smluvních podmínek. Tuto pozici plně podporují podnikatelské a zaměstnavatelské organizace. Evropský parlament je ale jiného názoru a prostřednictvím svého Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO) podporuje komplexní právní úpravu. Na březnovém mini-plenárním zasedání Evropského parlamentu poslanci o návrhu nerozhodli a vrátili jej k dalšímu jednání na úroveň výboru IMCO. Jaký bude další průběh jednání mezi Evropským parlamentem a Radou EU? Kdy lze očekávat dohodu a schválení směrnice? Jaké výhody by přinesl kombinovaný přístup minimální a plné harmonizace pro spotřebitele? Je změna rámcové právní úpravy správným nástrojem k posílení přeshraničního obchodování? Co při přeshraničním obchodování nejvíce trápí jednotlivé účastníky?

 

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů a pokusí se tyto i další otázky zodpovědět. Následovat bude debata s účastníky.

 

 

• Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
Miroslav Krejča, senátor a místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR (tbc)
Tereza Skřivánková, vedoucí oddělení ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Věra Knoblochová, vedoucí úseku vnitřního trhu Stálého zastoupení ČR při EU
Zdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
Jan Stránský, člen představenstva Asociace osobního prodeje a Corporate Affairs Manager AMWAY Czech Republic
Martin Rezek, právník Evropského spotřebitelského centra při České obchodní inspekci
Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů, o.s.

 

 

Moderátor: Michal Kadera, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU.


V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 22. dubna 2011 na adrese prague@cebre.cz.

 

 

 

Pozvánka dokument ve formátu pdf< Archív novinek