Archív novinek

Semináře v Praze – financování MSP a označení CE


Rádi bychom Vás pozvali na nejbližší akce Enterprise Europe Network.
 
 

Financování malých a středních podniků z veřejných zdrojů

 

Datum: 11. května 2011

 

Program semináře bude věnován možnostem získání finanční podpory z hlavních veřejných zdrojů ČR a EU na rozvoj malých a středních podniků. Konkrétně se jedná o 7. rámcový program, EUREKA – Eurostars, programy Technologické agentury ČR (programy zaměřené především na výzkum a inovace, spolupráci podniků a výzkumných institucí v různých oblastech) či programy Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené např. na rozvoj cestovního ruchu.

 

Registrace zde

 

 

 

Označení CE

 

Datum: 25. května 2011

 

Jste malý nebo střední podnikatel a potřebujete znát odpovědi na otázky týkající se označení CE, jeho významu, účelu či pohledu orgánů dozoru na tuto problematiku? Odpovědi na tyto dotazy, rozšířené o řadu praktických příkladu, se dozvíte na semináři Označení CE.

 

Registrace zde

 

Místo konání obou seminářů: Praha 6, Ve Struhách 27, budova Technologického centra AV ČR, začátek v 10 hodin.
Účast na obou akcích je zdarma.

 

Organizátor akce: Enterprise Europe Network ČR



< Archív novinek