Archív novinek

Týden v evropských institucích 25. dubna – 1. května 2011


Činnost evropských institucí se pomalu rozbíhá v úterý. Kolegium Evropské komise se koná v úterý a proběhne také Evropský informační den k ekoinovacím a konference k tématu aktivního stárnutí. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu veřejné slyšení k dopravě a integraci Romů, kulatý stůl týkající se občanské společnosti EU-Brazílie a konferenci k energetické bezpečnosti. V rámci Výboru regionů se uskuteční konference skupiny CARS 21 a konzultace k tématu „The European eGovernment Action Plan 2011-2015". V Senátu ČR se koná konference nazvaná „Good Global and European Governance" a zasedá Výbor pro záležitosti Evropské unie k daňové problematice. Zasedá rovněž Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU připravila s KZPS na 26. dubna 2011 debatu nazvanou: „Komu pomohou novinky ve spotřebitelském právu?"

 

V pondělí 25. dubna 2011 je Velikonoční pondělí a den pracovního volna v institucích EU.

 

V úterý 26. dubna 2011 se pod záštitou Evropského hospodářského a sociálního výboru koná veřejné slyšení s názvem: „Udržitelný rozvoj dopravní politiky EU a TEN-T“ a kulatý stůl na téma „Občanská společnost EU-Brazílie". CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU připravila na tento den další debatu na aktuálně diskutované téma, tentokráte nazvanou: „Komu pomohou novinky ve spotřebitelském právu?", která se uskuteční v Evropském domě v Praze. Výbor pro evropské záležitosti (VEZ) Poslanecké sněmovny ČR pořádá výjezdní zasedání.

 

Ve středu 27. dubna se koná pravidelné týdenní zasedání kolegia v Evropské komisi a druhým dnem pokračuje v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru kulatý stůl na téma „Občanská společnost EU-Brazílie".           V Senátu ČR zasedá v tento den Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU), aby projednal Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) a Zelenou knihu o budoucnosti DPH. Výbor regionů má na programu konzultaci k „The European eGovernment Action Plan 2011-2015".

                              

Ve čtvrtek 28. dubna se uskuteční v Evropské komisi informační den 2011 týkající se financování ekoinovací. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma: „Integrace romských obyvatel v Evropě“. V rámci Výboru regionů se koná konference skupiny CARS 21 (Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century) s názvem: „Inovace, zásobování energií a infrastruktura“ a proběhne konzultace se zpravodajem Jánem Oravcem (SK/ELS) k tématu „The European eGovernment Action Plan 2011-2015".

 

V pátek 29. dubna se v Evropské komisi uskuteční konference: „Vstříc evropskému roku pro aktivní stárnutí“. Evropský hospodářský a sociální výbor připravil konferenci týkající se problematiky energetické bezpečnosti, s podtitulem: „Jak zajistit dodávky pro EU a její sousedy?“. V rámci Senátu ČR se pod záštitou Výboru pro záležitosti Evropské unie (VEU) koná konference nazvaná „Good Global and European Governance".

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Tento týden nejsou na programu schválení žádné dokumenty
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek