Archív novinek

Týden v evropských institucích 2. – 8. května 2011


Tento týden se mezi hlavní témata jednání výborů Evropského parlamentu řadí především mandát k třístranným rozhovorům o rozpočtu na rok 2012, směrnice o uchovávání údajů a pozornost si zasluhuje také veřejné slyšení s M. Kingem a A. Enriouvou, místopředsedy Evropské rady pro systémová rizika. V rámci Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku proběhne neformální setkání ministrů pro energetiku v Maďarsku. Komise se věnuje finančním trhům, rybolovu, biodiversitě, zelené knize o budoucnosti DPH, pořádá ASEAN-EU Business Summit, veletrh AGRARIA 2011, Konferenci Scientix a Evropský festival mládeže. V rámci Výboru regionů se uskuteční jednání Komise pro životní prostředí, energetiku a výzkum, konference k regionální politice a projektu Metroboarder. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru se koná zasedání představenstva, plenární zasedání a simulované plenární zasedání pro středoškoláky.  V modrém týdnu se politické skupiny Evropského parlamentu zaměří na následující témata: Partnerství se středomořím (ELS), obchodní a průmyslová politika (S&D), ropa, nerostně suroviny a migrace pracovních sil (EFA). Uskuteční se jednání EURONEST a Meziskupiny EP pro klimatické změny, biodiversitu a udržitelný rozvoj. Výbor pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR a členové Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu ČR se účastní několikadenního setkání výborů pro evropské záležitosti zemí Visegrádské skupiny (V4) v Polsku. CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU organizuje v Bruselu v úterý dopoledne debatu k budoucnosti dopravy v Evropě. Jako předzvěst Dne Evropy (9. května) se napříč institucemi během víkendu konají dny otevřených dveří.

 

V pondělí 2. května 2011 se schází Podvýbor pro lidská práva EP k projednání svobody, vnější politiky EU ve prospěch demokratizace a vývoje v Barmě. Výbor pro rozvoj EP má na programu mandát ke třístranným rozhovorům o rozpočtu pro rok 2012, rozpočtovou podporu EU pro rozvojové země, výměnu názorů s Charlesem Gorem o zprávě z konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a hlasování o rybolovu, vnějších politikách a demokratizaci a rozvojové spolupráci. Rozpočtový výbor EP se na schůzi bude zabývat lisabonským balíčkem a interinstitucionální dohodou, finančními pravidly pro roční rozpočet EU, Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) v záležitosti General Motors v Belgii a uskuteční hlasování o upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), rybolovu, rozpočtu pro rok 2011 a nemovitostech. Hospodářský a měnový výbor EP uspořádá veřejné slyšení s M. Kingem a A. Enriouvou, místopředsedy Evropské rady pro systémová rizika a projedná politiku v oblasti auditu - poučení z krize a výroční zpráva ECB za rok 2010. Výbor pro rozvoj zemědělství a venkova EP se bude věnovat statistice trvalých kultur, směrnici o ovocných šťávách, společné zemědělské politice v rozpočtu EU, třístranným rozhovorům, zvláštním opatřením pro ostrovy v Egejském moři a vzdálené regiony EU a smluvním vztahům v odvětví mléka a mléčných výrobků. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP prodiskutuje mandát pro třístranné rozhovory o rozpočtu pro rok 2012, schengenské acquis a hodnocení jeho uplatňování, informace v trestním řízení, jmennou evidenci cestujících mezi EU a Austrálií a uskuteční hlasování o schengenském acquis, účasti Chorvatska na monitoringu drog a směrnici o uchovávání údajů. V rámci Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku se uskuteční neformální setkání ministrů pro energetiku. Evropská komise pořádá ve spolupráci s ECB konferenci o integrovaných a stabilních finančních trzích. Evropské žurnalistické centrum (EJC) zahajuje třídenní seminář pro novináře na téma: „Vytváření prostoru EU pro spravedlnost“. Výbor regionů má na programu konferenci s názvem: "Territorial First Action Programme", v rámci projektu Metroboarder pro polycentrické přeshraniční metropolitní oblasti. Parlamentní shromáždění pro Východní partnerství EURONEST otevírá dvoudenní jednání.

 

V úterý 3. května 2011 pokračuje v rámci Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku neformální setkání ministrů pro energetiku. Evropská komise věnuje pozornost oblasti rybolovu prostřednictvím slyšení o problematice úhynu nechtěných či neprodejných úlovků. Koná se zasedání představenstva Evropského hospodářského a sociálního výboru. CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU organizuje v Bruselu debatu k budoucnosti dopravy v Evropě. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance EP (EFA) připravila konferenci s názvem: „Ropa - bod zlomu aneb jak zbavit Evropu její závislosti na ropě“. Skupina Evropských konzervativců a reformistů EP (ECR) pořádá slyšení nazvaná: „Evropské smluvní právo“ a „Vztahy EU-Turecko - Vnímání pro dnešek, impuls pro budoucnost“.

 

Ve středu 4. května zasedá k jednání  Coreper I.(Comité des Représentants Permanents) i Coreper II. V rámci Evropské komise se uskuteční týdenní zasedání kolegia, AGRARIA 2011 - zemědělský veletrh v Rumunsku a bude představena Strategie biodiversita 2020. Organizace FET pro Evropské technologie budoucnosti otevírá třídenní konferenci a výstavu v Budapešti. V Poslanecké sněmovně ČR se schází Podvýbor pro evropské fondy VEZ (Výboru pro Evropské záležitosti). Výbor pro Evropské záležitosti (dále pouze VEZ) Poslanecké sněmovny ČR, předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie (dále pouze VEU) Senátu ČR, předseda VEU L. Sefzig a místopředseda VEU M. Krejča se zúčastní třídenního setkání výborů pro evropské záležitosti zemí Visegrádské skupiny (V4) v Polsku. Výbor regionů s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a Generálním ředitelstvím pro regionální politiku připravil konferenci s názvem: „Jak inovativní je Váš region?“. Evropský hospodářský a sociální výbor zahajuje dvoudenní plenární zasedání. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů EP (S&D) má na pořadu dne slyšení na téma: „Zajištění budoucnosti zdrojů pro rybolov“ a konferenci o Obchodní a průmyslové politiky EU. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance EP (EFA) pořádá konferenci pojmenovanou „Nerostné suroviny - Zelená strategie“ a Evropa Svobody a Demokracie EP (EFD) připravila akci o svobodě tisku v Turecku. Evropská lidová strana EP (ELS) zahajuje studijní dny v Palermu k partnerství se Středomořím a Meziskupina EP pro klimatické změny, biodiversitu a udržitelný rozvoj projedná přípravy na summit RIO 2012.

 

Ve čtvrtek 5. května projedná Rozpočtový výbor EP třístranné rozhovory o rozpočtu pro rok 2012, rozpočet na rok 2011 a bude řešit stanoviska k: Zelené knize k strategickému rámci pro výzkum a inovace, jaderné energie 2012 – 2013, Evropským školám, Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací(ENISA), Evropské agentuře pro námořní bezpečnost a k záruce EU na případné ztráty EIB z úvěrů a záruk na projekty mimo EU. Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP věnuje pozornost krizi a doporučením k opatřením a vhodným iniciativám (závěrečná zpráva). V rámci Evropské komise pokračuje zemědělský veletrh AGRARIA 2011 v Rumunsku a koná se první „ASEAN - EU Business Summit“. Evropská centrální banka má na programu zasedání Rady guvernérů v Helsinkách, následované tiskovou konferencí. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru pokračuje plenární zasedání a je zahájeno simulované plenární zasedání pro studenty středních škol v rámci akce „Vaše Evropa, Váš názor!". Výbor regionů má na programu jednání Komise pro životní prostředí, energetiku a výzkum (ENVE). Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů EP (S&D) pořádá konferenci: „Prevence zločinů a násilí páchaného na ženách - Právo na život a důstojnost“. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance EP (EFA) zorganizovala veřejné slyšení s názvem: „Svoboda projevu on-line - Souhra lidských práv a ICT“ a akci k migraci pracovních sil a sociálního práva s podtitulem: „Lze dosáhnout na právech založeného přístupu k migraci v EU?“.

 

V pátek 6. května se koná jednání Coreper I. Pod záštitou Evropské komise pokračuje veletrh AGRARIA 2011, konají se konference k zelené knize o budoucnosti DPH, svobodě projevu a médií na Západním Balkáně a v Turecku a Scientix (Společnost pro vědecké vzdělávání v Evropě), je zahájen Festival Evropy ve Florencii v rámci programu Mládež v pohybu. V rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru pokračuje simulované plenární zasedání pro studenty středních škol. Končí setkání výborů pro evropské záležitosti zemí Visegrádské skupiny (V4) v Polsku za účasti VEZ Poslanecké sněmovny ČR a VEU Senátu ČR. Evropská lidová strana EP (ELS) uzavírá studijní dny v Palermu k partnerství se Středomořím.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Sdělení k nové politice a strategii EU pro biodiversitu po roce 2010 (Potočnik)
  • Sdělení k migraci (Malströmová)

 

 

Dokument ke stažení zde


< Archív novinek