Archív novinek

Týden v evropských institucích 16. – 22. května 2011


Tento týden je pro Evropský parlament klidným „tyrkysovým“ týdnem pro externí aktivity. To však neplatí pro Radu EU, která má před sebou aktivní týden - koná se zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční věci, Rady EU pro zemědělství a rybolov s důrazem na zemědělskou tématiku, Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport a neformální setkání ministrů pro regionální rozvoj k politice soudržnosti, Maďarské předsednictví pořádá konferenci k energetickým infrastrukturám. Evropská komise má na programu řadu konferencí a akcí k Evropskému týdnu mládeže, „Public Private Procurement“, ICT, krizovému managementu, námořnictví a grantům pro nevládní organizace. Největší pozornost však bezesporu vzbuzuje „Brussels Economic Forum 2011“ a „European Business Summit“. Výbor regionů má na programu jednání Komise pro politiku územní soudržnosti a věnuje se rovněž tématům spojeným s mládeží, dále klimatickým změnám, přímořským regionům a v neposlední řadě konzultaci k průmyslové politice. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá slyšení k energetické účinnosti a využití odpadu. CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá 17. 5. 2011 v Praze debatu týkající se volného pohybu osob a pracovních sil v EU s názvem: „Od května za prací do celé EU bez povolení!“. Úterý je světovým dnem informační společnosti, sobota světovým dnem kulturní rozmanitosti a neděle je mezinárodním dnem biodiversity.

 

V pondělí 16. května 2011 se v rámci Rady EU uskuteční jednání Eurogroup a zasedne Rada EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN), aby projednala finanční pomoc Portugalsku, short-selling, swapy úvěrového selhání, zdanění týkající se úroků z úspor a finančního sektoru, komoditní trhy, vyjednávání OSN o klimatických změnách, ekonomické přizpůsobení Irska a neformální schůzi ECOFIN z počátku dubna 2011. Maďarské předsednictví ve spolupráci s Evropskou Radou a Komisí pořádá konferenci k energetickým infrastrukturám. Evropská komise má na programu     oslavy 20. výročí od založení programu Media a akce v rámci Evropského týdne mládeže 2011, kterému věnuje pozornost i konference Výboru regionů.

 

V úterý 17. května 2011 pokračuje druhým dnem zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) a schází se Rada EU pro zemědělství a rybolov, aby projednala záležitosti týkající se především zemědělství jako např. Codex alimentarius, konferenci o spotřebě a produkci potravin z počátku května tohoto roku, závěry poradní skupiny pro oblast vepřového masa, ochrana zvířat při přepravě, složení výrobků obchodovaných pod stejnou značkou v různých členských státech, intervenci cen obilovin a kvóty pro produkci cukru. Pokračuje konference Maďarského předsednictví ve spolupráci s Radou EU a Komisí k energetickým infrastrukturám. V Evropské komisi pokračuje Evropský týden mládeže 2011 a ve spolupráci s EPEC (European Entreprise Centre) se uskuteční fórum soukromého sektoru na téma: „Mechanismy veřejné podpory pro PPP (Public Private Partnership)“. Ve Výboru regionů je v souvislosti s pokračujícím Evropským týdnem mládeže zahájena konference AER (Assembly of European Regions věnovaná tématu: „Mládež a problémy s alkoholem“. CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá s KZPS v Praze debatu týkající se volného pohybu osob a pracovních sil v EU s názvem: „Od května za prací do celé EU bez povolení!“.

 

Ve středu 18. května se pod záštitou Evropské komise koná Evropský týden mládeže 2011 a týdenní zasedání kolegia, bude představen návrh Evropské strategie pro právo na duševní vlastnictví a zahájeny akce: „Brussels Economic Forum 2011“ a „European Business Summit“. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu veřejné slyšení o energetické účinnosti, nazvané: „Změna chování a způsobů, jak dosáhnout výsledků.“ Ve Výboru regionů se koná zasedání Výboru pro sociální politiku a veřejné zdraví AER (Assembly of European Regions) v rámci Evropského týdne mládeže a je zahájena konference - Přechod k novému modelu rozvoje – věnovaná sociálním a politickým otázky ohledně klimatických změn.

 

Ve čtvrtek 19. května se schází k jednání Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) věnované tématice socio-ekonomického začleňování Romů a Evropskému rámci pro národní strategie začleňování Romů. Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport věnuje pozornost označení Evropské dědictví, kultuře a kreativitě pro pracovní místa a růst, mobilitě informačních služeb pro umělce, Plzni jako evropskému městu kultury pro rok 2015, Programu „Culture a Media“, dialogu o zaměstnanosti mládeže a dobrovolnické činnosti mládeže. Uskuteční se neformální setkání ministrů pro regionální rozvoj k politice soudržnosti. Druhým dnem pokračuje „European Business Summit“, jsou zahájeny konference k Evropskému námořnímu dni 2011, „ICT Proposers´ Day“, Krizovému managementu a potravinovým řetězcům a žádostem nevládních organizací o granty Komise a koná se Evropské fórum pro jadernou energii. Ve Frankfurtu se uskuteční zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky a Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení na téma: „Zpracování a využití průmyslového a těžebního odpadu Evropské unie pro ekonomické a environmentální účely.“ V rámci Výboru regionů se uskuteční konzultace k integrované průmyslové politice pro éru globalizace, konference vnějších evropských přímořských regionů (CPMR) nazvaná: „Evropská solidarita - Jaký má význam pro ostrovy?“ a jednání Komise pro politiku územní soudržnosti (COTER) o bílé knize k dopravě, hospodářském a sociálním růstu, územní spolupráci v oblasti Středozemního moře a programu evropské meziregionální spolupráce - INTERREG IVC.

 

V pátek 20. května pokračuje druhým dnem Rada EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport a v rámci Výboru regionů konference vnějších evropských přímořských regionů (CPMR) nazvaná „Evropská solidarita - Jaký má význam pro ostrovy?“. V rámci Evropské komise pokračuje Evropský týden mládeže 2011, konference k Evropskému námořnímu dni 2011, „ICT Proposers´ Day“, Krizovému managementu a potravinovým řetězcům a Evropské fórum pro jadernou energii.

                             

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Sdělení k posílení práv obětí (Redingová)
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek