Archív novinek

Týden v evropských institucích 30. května – 3. června 2011


Tento týden je klidnějším „modrým týdnem“ pro Evropský parlament, kdy zasedá pouze Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP a proběhnou jednání politických skupin. Evropská lidová strana (ELS EP) pořádá slyšení k budoucnosti výzkumu, Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE EP) semináře k: solární energii a energetickému mixu, propojování evropských dopravních a energetických infrastruktur, diplomacii po "Wikileaks", dekarbonizaci energetického sektoru a tiskovou konferenci k rozpočtu 2012. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance má na programu slyšení o autorských právech v digitální éře. V rámci Rady EU pro zemědělství a rybolov pokračuje neformální setkání ministrů pro zemědělství. Dvoudenní zasedání Rady EU pro konkurenceschopnost se zaměří na malé a střední podniky, jednotný trh a patentovou ochranu, inteligentní regulaci a témata související s výzkumem a vesmírem. Komise pořádá informační den k programu Kultura, EuroNanoForum 2011, tiskovou konferenci k demokracii a růstu, setkání s Africkou unií a zasedání kolegia. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu slyšení k Evropskému jednotnému nebi a zahájení „European Design Award“. Výbor regionů zaštítí mezinárodní fórum o spolupráci EU a Ruska, konferenci k evropsko-středomořským podnikům a k začleňování do měst. Výbor pro evropské záležitosti (VEZ) Poslanecké sněmovny ČR se účastní zasedání evropských výborů parlamentů členských zemí EU (COSAC). Sobota je mezinárodním dnem nevinných dětských obětí násilných činů a neděle světovým dnem životního prostředí.

 

V pondělí 30. května 2011 zasedá Zvláštní výbor pro finanční, hospodářské a sociální krize EP k jednání o finanční, hospodářské a sociální krizi: doporučení týkajících se opatření a iniciativ, které mají být učiněny (závěrečná zpráva). V rámci Rady EU pro zemědělství a rybolov pokračuje neformální setkání ministrů pro zemědělství započaté v minulém týdnu. Jednání Rady EU pro konkurenceschopnost přinese v prvním dni diskusi o podpoře malých a středních podniků, směrnici o účetním a finančním vykazování pro mikropodniky, revizi Aktu pro jednotný trh a Aktu pro malé a střední podniky, inteligentní regulaci, jednotné patentové ochraně a administrativní zátěži. Evropská komise pořádá informační den k programu Kultura, EuroNanoForum 2011 a tiskovou konferenci na téma: „Právo na demokracii v rámci partnerství pro demokracii a společnou prosperitu“. Evropský hospodářský a sociální výbor zahajuje v tento den 2. ročník soutěže: "European Design Award for a Sustainable Present 2011 - AGELESS DESIGN". Pod záštitou Evropské investiční banky se koná konference FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment) nazvaná „Výzvy pro středozemní infrastrukturu - potenciál Public Private Procurement“. Výbor pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR se účastní zasedání výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí EU (COSAC). Výbor regionů má na programu 2. mezinárodní fórum k efektivní spolupráci v Evropě zaměřené na rozvoj víceúrovňové spolupráce a komunikace mezi EU a Ruskem a workshop LAO Sofia na téma: „Města a aktivní začleňování“. Organizace "Inclusion Europe" ve spolupráci s Komisí pořádá konferenci o zlepšení přístupu k volebnímu právu s podtitulem: „Hlasování pro všechny". „European Social Observatory“ (OSE) ve spolupráci s „European Trade Union Institute“ (ETUI) připravili konferenci k sociálnímu rozvoji v Evropské unii v roce 2010 a Skupina evropských socialistů (PES) konferenci k tématu - model spravedlivého růstu pro Evropu.

 

V úterý 31. května 2011 končí v rámci Rady EU pro zemědělství a rybolov neformální setkání ministrů pro zemědělství. Rada EU pro konkurenceschopnost věnuje pozornost výzkumu a vesmíru: programu Galileo, monitorovacímu programu GMES, prodloužení programu EURATOM 2012-2013, zhodnocení programu Eurostars, podporujícího malé a střední podniky v oblasti výzkumu a vývoje a "Ambient Assisted Living" programu na podporu informačních a komunikačních technologií usnadňujících život seniorům a v neposlední řadě dalšímu vývoji v rámci "European Research Area".

V Evropské komisi pokračuje EuroNanoForum 2011, koná se tisková konference na téma: „Demokracie a růst“ a výroční setkání Komise a Africké unie za účelem stanovení priorit pro 3. summit Afrika – EU, plánovaný na listopad 2011. Výbor pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny ČR se účastní zasedání výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí EU (COSAC). Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá veřejné slyšení: „Evropské jednotné nebe II - Čas jednat nebo vyčkávat". Ve Výboru regionů    pokračuje 2. mezinárodní fórum k efektivní spolupráci v Evropě zaměřené na rozvoj víceúrovňové spolupráce a komunikace mezi EU a Ruskem a je otevřena konference nazvaná: „Evropsko-středomořské podniky - Tváří v tvář dvojnásobné výzvě, inovace a jejich využití v regionech. Případ Tunisko.“ Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D EP) má na programu veřejné slyšení s názvem: „Od přístupu k předsednictví, polská zkušenost, perspektiva levice“. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE EP) pořádá seminář k dekarbonizaci energetického sektoru v Evropě a Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance (EFA EP)   konference: „Ceny za lékařské inovace místo monopolů“ a „Semínka pro udržitelnou budoucnost“. Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR EP) pořádá slyšení na téma: „Grassroots Sport" a Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL EP) konferenci: „Odpor a alternativy - strohost a demontáž sociální a demokratické Evropy“.  Pokračuje konference o zlepšení přístupu k volebnímu právu organizace "Inclusion Europe". Město Budapešť, organizace EuroCities a Výbor regionů pořádají konferenci: „Města a regiony - společnými silami k začleňování romské populace“.

 

Ve středu 1. června pokračuje v rámci Evropské komise EuroNanoForum 2011, výroční setkání Komise a Africké unie, tisková konference k demokracii a růstu a koná se týdenní zasedání kolegia. K jednání zasedá COREPER I. (Comité des Représentants Permanents) i COREPER II. Ve Výboru regionů               pokračuje 2. mezinárodní fórum k efektivní spolupráci v Evropě - Rozvoj víceúrovňové spolupráce a komunikace mezi EU a Ruskem. Poslanecký klub Evropské lidové strany (ELS EP) pořádá slyšení na téma: „Jaká je budoucnost výzkumu v Evropě?“ a Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE EP) semináře k tématům: Solární energie - hodnotné a udržitelné zdroje v rámci budoucnosti evropského energetického mixu, Propojování evropských dopravních a energetických infrastruktur a Diplomacie po "Wikileaks". Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance (EFA EP) má na programu veřejné slyšení: „Budoucnost autorských práv v digitální éře“. Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR EP) se schází k jednání na téma: „Konfliktní nároky k Jeruzalému dle mezinárodního práva". Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice

(GUE/NGL EP) pořádá slyšení nazvané: „Srí Lanka - 2 roky po válce: Budou pachatelé postaveni před soud?“. Univerzita města Birmingham organizuje sympozium k posilování evropské konkurenceschopnosti v období prohlubující se globalizace. European Bureau for Conservation and Development (EBCD) bude diskutovat o Bílé knize k budoucnosti dopravy a společně s Meziskupinou EP pro klimatické změny, biodiversitu a udržitelný rozvoj se zaměří na problematiku nedostatku surovin a přístupu k obnovitelné energii. Organizace SDA (Security and Defence Agenda) pořádá akci k novým výzvám v oblasti bezpečnosti měst.

 

Ve čtvrtek 2. června je v Evropských institucích pracovní volno. V Senátu ČR se uskuteční jednání pracovní skupiny k evropské agendě.

 

V pátek 3. června 2011 se v rámci Výboru regionů koná jednání Political Bureau  CPRM (Conference of Peripheral Maritime Region sof Europe) a jednání výkonného výboru AEBR (Association of European Border Regions).

 

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Sdělení ke strategii boje proti podvodům (Šemeta)
  • Sdělení ke komplexní protikorupční politice EU + 2. zpráva k boji proti korupci v soukromém sektoru + Rozhodnutí Komise o protikorupčním systému podávání zpráv (Malströmová)
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek