Archív novinek

Týden v evropských institucích 6. – 12. června 2011


Tento týden se koná plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. V centru pozornosti stojí ekonomická správa (6-pack), shortselling, volby do EP, poplatky pro těžká nákladní vozidla, smluvní právo a ratingové agentury. Očekávány jsou výsledky hlasování o víceletém finančním rámci. Ve výborech Evropského parlamentu vzbuzuje zájem debata s komisařem Rehnem a předsedou Eurogroup Junckerem a hlasování o sociálních službách obecného zájmu. Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele se věnuje tématice zdravotnictví, zasedá Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci a Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku a ASEM  - Asijsko-evropští ministři pro zahraniční záležitosti. Komise pořádá akce k systémům dopravy, boji proti korupci, inovativním regionům, zdravotnictví v rámci FP7, kulturnímu dědictví a výzkumu. Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu konferenci k nezaměstnanosti mládeže, slyšení ke konkurenceschopnosti a mítink ke komunikaci s mládeží. Ve Výboru regionů se koná valné shromáždění CPMR „Atlantic Arc Commission“, jednání Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum (EDUC), Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) a návazný seminář o Evropském občanství. Středa je světovým dnem oceánů.

 

V pondělí 6. června 2011 se v rámci Výboru pro zahraniční věci EP uskuteční výměna názorů s prezidentem Tádžické republiky a hlasování o vnějších politikách EU ve prospěch demokratizace. Hospodářský a měnový výbor EP má na programu jednání: mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2012, změnu směrnic o propojení rejstříků a výměnu názorů s komisařem O. Rehnem a s předsedou Euroskupiny J.C. Junckerem. Dále bude hlasovat o upisování dodatečných akcií kapitálu EBRD Evropskou unií a mandátu ke třístranným rozhovorům o rozpočtu 2012. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP má na pořadu dne        hlasování o budoucnosti sociálních služeb obecného zájmu. V Evropském parlamentu je zahájeno čtyřdenní plenární zasedání rozpravami o krátkém prodeji a swapech úvěrového selhání, 7. rámcovém programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a o obchodních vztazích EU s Kanadou. Pozornost bude věnována zprávám o ratingových agenturách, nezávislém posouzení dopadů, pracovních či sociálních standardech a sociální odpovědnosti evropských podniků, finančních nástrojích pro rozvojovou spolupráci, smluvním právu pro spotřebitele a podniky a v neposlední řadě o odborném vzdělávání. Rada EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele se schází k jednání o imunitě dětí, systému zdravotnictví a investicích, Paktu o duševním zdraví, inovacích v oblasti lékařských přístrojů, zapojení pacientů, bezpečnostních a regulačních aspektech, poskytování informací o lécích na předpis či migraci zdravotnického personálu z jižních regionů. V rámci Rady EU se uskuteční dvoudenní Asijsko-evropské setkání ministrů pro zahraniční záležitosti (ASEM). Evropská komise má na programu zahájení čtyřdenní konference věnované inteligentním systémům dopravy a tiskovou konferenci na téma: Silnější opatření pro boj proti korupci. Zástupci Výboru pro záležitosti Evropské unie (dále jen VEU) Senátu ČR zahajují účast na několikadenní studijní cestě do sídla orgánů a institucí EU v Bruselu na pozvání Zastoupení Evropské komise v ČR. Místopředsedkyně Senátu ČR A. Gajdůšková se zúčastní dvoudenního zasedání Výboru pro právní otázky a lidská práva Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Oslu. Evropský hospodářský a sociální výbor organizuje ve spolupráci s CES konferenci na téma nezaměstnanost mládeže. V rámci Výboru regionů se koná jednání Komise pro občanství, správu, institucionální a vnější věci (CIVEX) a Evropská investiční banka debatuje v rámci veřejné konzultace o politice EIB v oblasti poskytování úvěrů pro dopravu.

 

V úterý 7. června 2011 pokračuje druhým dnem plenární zasedání v Evropském parlamentu rozpravami o Směrnici o pěstování GMO, poplatcích pro těžká nákladní vozidla, změně Aktu o volbě členů Evropského parlamentu z roku 1976 a Schengenském acquis v souvislosti s Bulharskem a Rumunskem. Dále je na programu hlasování o naléhavém postupu, traktorech a motorech v přechodném režimu, důkazu původu textilií, Chorvatsku a jeho role v monitoringu drog, přeshraniční silniční přepravě eurohotovosti, překročení HDP – měření pokroku, družicové navigaci, mezinárodních dohodách v oblasti letectví a dalších textech, o kterých již byla ukončena rozprava. V Evropské komisi zasedá kolegium, je zahájen týden inovativních regionů v Evropě (WIRE2011), je očekáváno přijetí Návrhu doporučení pro 27 členských států v rámci posílené hospodářské spolupráce a uskuteční se veřejné slyšení na téma: Výzvy, které přináší digitální prostředí. Na programu Výboru regionů je seminář CIVEX s názvem: „Role místních a regionálních orgánů v posílení Evropského občanství“.

 

Ve středu 8. června se v rámci třetího dne plenárního zasedání Evropského parlamentu uskuteční rozprava o makroekonomických záležitostech (makroekonomické nerovnováze a její prevenci, donucovacích opatřeních, postupu při nadměrném schodku, rozpočtových rámcích členských států, rozpočtovém dohledu v eurozóně), dále bude na programu jednání víceletý finanční rámec (MFF), změna maďarské ústavy a zatýkací rozkaz a proběhne hlasování o Návrhu doporučení EP Radě k 66. Valnému shromáždění OSN a dalších textech, o kterých byla ukončena rozprava. Koná se jednání  COREPER I. (Comité des Représentants Permanents) i COREPER II.  V rámci Výboru pro evropské záležitosti (VEZ) Poslanecké sněmovny ČR se uskuteční schůze podvýboru pro evropské fondy k Operačním programům Životní prostředí a Doprava. Skupina Evropských konzervativců a reformistů (ECR) EP pořádá konferenci s názvem: „Edvard Beneš nebo zrcadlo českého osudu ve 20. století". Organizace SDA (Security and Defence Agenda) připravila na tento den debatu na téma: Empowering Afghanistan: The elements of a “civilian surge”.

 

Ve čtvrtek 9. června se schází Podvýbor pro lidská práva EP s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP k výměně názorů s Thomasem Hammarbergem, komisařem pro lidská práva. V Evropském parlamentu končí čtvrtým dnem plenární zasedání rozpravami o enviromentálních hospodářských účtech, Směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí v Rakousku, nepoctivých katalogových firmách a porušování lidských práv, demokracie a právního státu, následované hlasováním o textech, o kterých byla ukončena rozprava. V Evropské komisi končí týden inovativních regionů v Evropě (WIRE2011) a konference o inteligentních systémech dopravy, koná se informační den a partnerské setkání k oblasti zdravotnictví „FP7 Health“ a udělování cen EU „Europa Nostra“ v oblasti kulturního dědictví. Rada EU pro spravedlnost a vnitřní věci debatuje o organizaci FRONTEX, Sdělení Komise k migraci a asylům v EU v roce 2010, migraci, mobilitě a bezpečnosti v oblasti Středozemního moře, strategii readmission, pracovnících z třetích zemí, CEAS (mezinárodní ochrana), Bulharsku a Rumunsku v Schengenu, strategii pro boj proti terorismu a organizovanému zločinu, systémech VIS a SIS II a monitoringu víz na západním Balkáně. Zasedá Rada guvernérů Evropské centrální banky ve Frankfurtu a Evropský hospodářský a sociální výbor má na programu veřejné slyšení Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) na téma: „Příležitosti a výzvy posílení konkurenceschopnosti evropského dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu“ a mítink k tématu: „Jak může občanská společnost apelovat na mladé lidi a komunikovat s nimi?“. V rámci Výboru regionů se koná dvoudenní valné shromáždění CPMR „Atlantic Arc Commission“ a jednání Komise pro vzdělávání, mládež, kulturu a výzkum (EDUC).

 

V pátek 10. června 2011 pokračuje zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci diskusemi o útocích proti IS, vyšetřovacím řádu v trestním právu, European certificate of succession, úředním věstníku EU, e-Justici, obětech trestných činů (Eurojust report 2010), kompatibilitě základních práv, EU-USA setkání ministrů pro spravedlnost a vnitřní věcí a zasedání Rady pro partnerství JLS (EU-Rusko). Rada EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku věnuje pozornost energetickým záležitostem: Plánu energetické účinnosti 2011, regulaci pro integritu a transparentnost energetického trhu, neformálnímu setkání ministrů z května 2011, vztahům s OPEC, USA a Severní Afrikou, záležitostem Jižního koridoru, jaderným elektrárnám, finančním požadavkům a překážkám investic do energetické infrastruktury. V Evropské komisi se koná partnerský den organizací ""Fit for Health"" a ""Health-NCP-Net"" pro zdraví v rámci programu FP7, udělování cen EU „Europa Nostra“ v oblasti kulturního dědictví a konference ke strategickému rámci pro výzkum EU.

 

Evropská komise tento týden bude schvalovat tyto dokumenty:

  • Evropa 2020: Doporučení ohledně specifického politického vedení jednotlivých zemí pro rok 2011 (Barosso, Andor, Rehn)
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek