Archív novinek

Tisková zpráva: Debata "Tendence EU v oblasti daní"


JEDNOTNÉ EVROPSKÉ DPH – SEN EVROPSKÝCH PODNIKATELŮ

 

 

Podnikatelé si přejí co nejjednodušší výběr DPH v rámci EU a požadují, aby daně více reagovaly na trendy v ekonomice. Přizpůsobení se ekonomickému vývoji, tj. využití infimg_4752ii.JPGormačních systémů při fakturaci a boj proti opožděným platbám, reflektuje loňská směrnice o elektronické fakturaci, která mimo jiné umožní malým a středním podnikům využít nástroje hotovostního účetnictví, kdy podnikatel odvádí DPH z uhrazených faktur. Ministerstvo financí ČR nyní pracuje na zavedení této směrnice do právního řádu ČR. O Zelné knize k DPH a návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (tzv. CCCTB) diskutovali 29. června v Evropském domě v Praze zástupci veřejného sektoru, podnikatelů, akademické sféry a dalších zájmových skupin.

 

Jindřich Pietras z Informační kanceláře Evropského Parlamentu v ČR zahájil debatu a informoval, že se Evropský parlament bude zabývat oběma návrhy. Za českou delegaci v Evropském parlamentu se bude jako stínová zpravodajka zabývat návrhem CCCTB poslankyně Zuzana Roithová (KDÚ) a oběma návrhy poslanec Ivo Strejček (ODS) jako člen Výboru pro hospodářství a měnu. Návrh CCCTB, který Komise předložila letos v březnu, by měl umožnit firmám či skupinám působícím v rámci EU podat jediné konsolidované daňové přiznání za celou skupinu v rámci EU. Všechny členské státy, v nichž společnost působí, by pak byly oprávněny zdanit určitou část tohoto základu podle konkrétního vzorce.

 

Dana Trezziová, daňová partnerka společnosti BDO Tax a zástupkyně Svazu průmyslu a dopravy ČR v ekonomickém výboru BUSINESSEUROPE uvedla, že jsou daňové systémy značně opožděné za vývojem podnikatelského prostředí v EU a pomalu reagují na změny na vnitřním trhu. Dle Trezziové evropští podnikatelé návrh CCCTB vítají za předpokladu, že jim pomůže konsolidovat ztráty a zisky, bude dobrovolný a sníží jim administrativní náklady s cílem používat pouze jeden systém evropské daně z příjmů právnických osob s tím, že jednotlivé členské státy by rozhodovaly o výši sazby daně. „Podnikatelé požadují co nejjednodušší zdanění, tedy to, které je nejméně administrativně zatíží, a proto by uvítali v budoucnu jednotné evropské DPH“, zdůraznila. Kromě různých národních výjimek a specifik v aplikaci harmonizované DPH existuje v EU několik druhů sazeb DPH – super snížená, snížená a standardní. Některé členské státy dokonce uplatňují dvě snížené sazby DPH a řadu výjimek. Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR uvedl, že současný systém umožňuje daňové úniky z DPH od 12-20% v EU. Přesto není příliš velkým nadšencem tzv. reverse charge, i když v některých odvětvích je to určitý způsob jak omezit daňovou kriminalitu.  Havlíček je zásadně proti harmonizaci daně z příjmu právnických osob. Domnívá se, že kdyby se sjednotila sazba z daně právnických osob, tak by se snížila konkurenceschopnost jednotlivých zemí a tím i mobilita pracovní síly, která je v EU již velmi nízká (5%). Na druhou stranu CCCTB by mohla zjednodušit podnikání, snížit administrativní náklady a zvýšit zisk. „Důležitý je ale klíč, dle kterého se daňový základ rozdělí mezi jednotlivé státy. To že se budou muset finanční úřady této změně přizpůsobit, podnikatele netrápí. Oni sami to dělají každodenně“, dodal Havlíček.

 

Alena Vančurová, vedoucí katedry veřejných financí VŠE se domnívá, že harmonizace problémy daňových systémů nevyřeší. Dle jejího názoru ještě nedozrála doba k radikálním změnám v dani z přidané hodnoty a u daně z příjmu právnických osob lze předpovídat její postupný zánik. Petr Prchal předseda daňové skupiny Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR uvedl, že podnikatelé návrh CCCTB vítají, přestože je spíše šitý na míru velkým firmám, pro které je - na rozdíl od MSP - snazší přizpůsobit se změnám. V oblasti DPH navrhl Prchal zaměřit se na moderní a efektivní systémy jako je hotovostního účetnictví, tj. kdy podnikatel odvádí DPH, až v momentu splacení faktury. Blanka Mattauschová, ředitelka odboru Legislativy nepřímých daní MF ČR si posteskla, že k Zelené knize k DPH obdrželo ministerstvo od veřejnosti málo připomínek, přestože se jedná o důležitý návrh. Mezi komentáři se objevoval požadavek na jednotnou harmonizovanou DPH či dokonce navrácení k dani z obratu. Uvedla, že DPH je náchylné k podvodům, ale každý členský stát má problém s jinou komoditou. V ČR se jedná tradičně o pohonné hmoty, v Rakousku o sluneční brýle. Některé země v rámci Rady dávají ke zvážení generální změnu režimu, tj. rozšíření hotovostního účetnictví, jehož implementace pro MSP v České republice bude v nejbližších dnech zahájena. DPH se má rovněž stát důležitou složkou vlastních příjmů rozpočtu EU. Návrh CCCTB Česká republika odmítá s ohledem na negativní dopad na příjmovou stránku státního rozpočtu, ztrátu autonomie v rozhodování o daňovém systému a na nepřehlednost kontrol.

 

Více informací o akci se dozvíte zde.

 

Tisková zpráva ke stažení zde< Archív novinek