Archív novinek

Týden v evropských institucích 18. – 24. července 2011


Evropský parlament zahájil letní přestávku. Rada EU pro zahraniční věci zasedne k diskusím o mírovém procesu na Blízkém východě. Rada EU pro zemědělství a rybolov projedná energetické využití biomasy a zelenou knihu o podpoře zemědělských produktů. Neformálně se sejde Rada pro konkurenceschopnost EU a projedná využití intelektuálního potenciálu Evropy. V rámci Evropské komise se pak konají tiskové konference ohledně integrace výzkumu a inovací, o certifikačním systému biopaliv a o posílení evropského finančního systému. Ve středu pak jedná VEU Senátu ČR o jednotném evropském dopravním prostoru.

 

 

V pondělí 18. července 2011 jedná Rada EU pro zahraniční věci ohledně iniciativy v oblasti CSDP (Civil Society Development Programme), MEEP, jižního sousedství (Sýrie, Lýbie, Libanon) a o klimatických změnách, mírovém procesu na blízkém východě, o financování nástrojů vnější spolupráce a o Pákistánu a Afghánistán. Probíhá také jednání Rady EU pro obecné záležitosti a Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci. Uskuteční se konference na téma „Kompetence v oblasti kultury - audiovizuální záležitosti a autorská práva“. Evropská komise hostí dvoudenní 7. sympozium o cílené léčbě alfa zářením s důrazem na aspekty léčebné aplikace radionuklidu a také dvoudenní informační dny o 7. rámcovém programu v oblasti dopravy. Ve spolupráci s Polským předsednictvím pak v Evropském hospodářském a sociálním výboru celý týden probíhá výstava satirických kreseb malíře Pawła Kuczynskiho.

 

V úterý 19. července 2011 probíhá jednání Rady EU pro obecné záležitosti, Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci a Rady EU pro zemědělství a rybolov o budoucím pracovním programu, reformě SRP (společná rybářská politika), energetickém využití biomasy a o zelená knize týkající se podpory zemědělských produktů. V Evropské komisi se konají tiskové konference: „Největší evropská žádost o výzkum - integrace výzkumu a inovací“ a „První certifikační systém biopaliv - udržitelné zdroje a kontrola členských států“.

 

Ve středu 20. července 2011 pořádá polské předsednictví před zasedáním Rady pro konkurenceschopnost EU konferenci na téma „Evropská výzkumná oblast - využití intelektuálního potenciálu Evropy“, samotné jednání se pak bude věnovat diskusím o soudržnosti a konkurenceschopnosti EU. K jednání také zasedá Coreper I. a Coreper II. (Comité des Représentants Permanents). V Evropské komisi probíhá týdenní zasedání kolegia a koná se tisková konference na téma „Banky a investiční firmy - posílení evropského finančního systému“. Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá ve Varšavě konferenci „Oživení TEN-T: směrem k udržitelné dopravní politice EU“. VEU Senátu ČR jedná o Bílé knize o dopravě a dalších dokumentech. 

 

Ve čtvrtek 21. července 2011 jedná ve Frankfurtu v rámci Evropské centrální banky Rada guvernérů o úrokových sazbách a vyhodnocení měnové politiky.

 

V pátek 22. července 2011 zasedá k jednání Rada pro hospodářské a finanční věci EU (ECOFIN) ohledně rozpočtu EU.

 

Evropská komise tento týden schvalí tyto dokumenty:

 

  • Změny směrnic o kapitálových požadavcích 2006/48 a 2006/49 (Barnier)
  • Zpráva o programu EU pro integraci (Malmströmová)
  • Návrh nařízení o usnadnění přeshraničního vymáhání dluhů v EU (Redingová)
 
Dokument ke stažení zde.


< Archív novinek