Archív novinek

Pozvánka na debatu: Jak zlepšit pozici malých a středních podniků v ČR a EU?


Debata: Jak zlepšit pozici malých a středních podniků v ČR a EU ?

Kdy ? pondělí 19. září 2011 od 13:00 do 14:30 hod.

Kde ? Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Politických věznů 20, Praha

 

Malé a střední podniky (MSP) tvoří v České republice, stejně jako v Evropské unii, téměř 99,8 % všech podniků. Zhruba 95 % z nich je tzv. mikropodniků, které mají do deseti zaměstnanců. MSP se podílejí na 62 % celkové zaměstnanosti, na 55 % vyprodukované přidané hodnotě a zhruba na 50 % vývozů naší ekonomiky. Small Business Act pro Evropu (Akt o malých a středních podnicích), který byl přijat hlavami členských států Evropské unie v prosinci 2008, potvrdil důležitost, kterou národní vlády MSP přikládají. Tento dokument zdůraznil, že MSP jsou motorem evropské ekonomiky a z tohoto důvodu je potřeba podpořit jejich konkurenceschopnost.

Zlepšování podnikatelského prostředí se věnuje i Strategie mezinárodní konkurenceshopnosti ČR pro období 2012 až 2020 (SMK), kterou vypracovalo MPO ve spolupráci s ostatními resorty a NERV. SMK převádí zásadní principy na podporu MSP do konkrétních opatření. 

 

Debata se bude věnovat možnostem zlepšení podnikatelského prostředí v ČR a v EU. Kromě zkvalitňování podnikatelského prostřední hrají významnou roli kvalitní služby pro MSP v oblasti přístupu na mezinárodní trhy, rozvoj inovačního potenciálu MSP a konkrétní nástroje pro rozvoj spolupráce mezi podnikovým a výzkumným sektorem. SMK vedle těchto projektů zaměřených na inovační podnikání zahrnuje řadu opatření směřujících k přehlednému a předvídatelnému právnímu prostředí, snížení administrativní zátěže, jako je například projekt sjednocení dat účinnosti právních předpisů s dopadem na podnikatelské prostředí, a lepší vymahatelnosti práva. Ten by měl přispět ke zpřehlednění právní úpravy, neboť nová úprava bude nabývat účinnosti jen ke dvěma stanoveným termínům ročně.

 

Debata bude zaměřena na reflexi názoru podnikatelské veřejnosti a bude se věnovat otázkám, jakými cestami lze nejlépe usnadňovat život MSP, co je nejvíce trápí a co jim brání v jejich dalšímu rozvoji. V souvislosti s debatou probíhá rovněž na serveru BusinessInfo.cz dotazníkové šetření zaměřené na hlavní překážky z pohledu MSP.

 

Řečníci:

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR;

Ing. Ivan Jukl, MBA, generální ředitel agentury CzechTrade;

Ing. Miroslav Křížek, PhD, generální ředitel agentury CzechInvest;

Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory České republiky;

Ing. Soňa Van Deelenová, generální ředitelka Svazu českomoravských výrobních družstev/KZPS;

PhDr. Marie Pavlů, CSc., Entreprise Europe Network v ČR;

Eva Svobodová, MBA, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

·     

·   

Moderátor: Alena Vlačihová, zástupce ředitele CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 15. září 2011 na adrese prague@cebre.cz.

 

 

Pozvánka ke stažení

 

Strategie mezinárodní konkurenceschopnisti ČR propaguje sjednocení dat účinnosti legislativy s dopadem na podnikatelské prostředí. Proto se chceme v následujícím dotazníku dozvědět následující údaje: Jak je možné zkvalitnit podnikatelské prostředí ? Jak podpořit přístup malých a středních podniků na mezinárodní trhy a rozvoj jejich inovačního potenciálu ? Co nejvíce brání firmám v rozvoji ? Tyto a mnoho dalších neidentifikovaných problémů tíží MSP v jejich etablování na trzích v ČR a EU.

Prosíme vás proto, abyste vyplnili následující dotazník zaměřený na identifikaci hlavních překážek pro podnikání z podhledu MSP. 

Podněty a připomínky můžete vkládat do dotazníku do 14. září 2011 a následnou prezentaci výsledků můžete vyslechnout v rámci této debaty.

 

VSTUP DO DOTAZNÍKU 

 

 

 

 


 


 


< Archív novinek