Archív novinek

Týden v evropských institucích 5. – 11. září 2011


V tomto týdnu probíhají v rámci polského předsednictví v Radě EU zajímavé konference na témata společenské odpovědnosti firem, spolupráce se zeměmi Východní Evropy v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky a konference pro evropskou mládež. V rámci Evropského parlamentu se uskuteční jednání výborů a politických frakcí k tématům rozpočet na rok 2012, evropská migrační politika, budoucnost evropské vesmírné politiky, "Reset Řecka", úspory energie, víceletý finanční rámec na roky 2014 - 2020, zdanění energetických produktů a elektřiny a další. Proběhne neformální zasedání Rozpočtového výboru a neformální setkání ministrů odpovědných za sport a také neformální setkání ministrů pro zemědělství. Evropská komise pořádá konferenci o strategii k inovacím ve službách, konferenci Internet a společnost - nové inovační cesty. V rámci Hospodářského a sociálního výboru proběhne veřejné slyšení o on-line hazardních hrách a v rámci Výboru regionů proběhne evropský kongres o digitálním začlenění 2011.

 

V pondělí 5. září 2011 pořádá polské předsednictví v Radě EU v polském Gdaňsku konferenci na téma společenské odpovědnosti firem a ve Varšavě začne tří denní konference pro evropskou mládež. Dále proběhne v Polsku neformální setkání ministrů pro dopravu k mimorozpočtovým způsobům financování dopravní infrastruktury. CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU a KZPS pořádá debatu na téma Společná obchodní politika a podpora exportu.

 

V úterý 6. září 2011 polské předsednictví v Radě EU pořádá konferenci na téma spolupráce se zeměmi Východní Evropy v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky. Dále probíhá neformální setkání ministrů pro dopravu, kteří budou nadále jednat o mimorozpočtových způsobech financování dopravní infrastruktury. Pod záštitou Evropské komise proběhne v německém Hamburku dvou denní 2. konference EPISIS o Evropské a národní strategii k inovacím a službám. Evropský hopodářský a sociální výbor bude pořádat veřejné slyšení na téma: Hazardní hry on-line - kam se vydat po zveřejnění Zelené knihy. Ve Výboru regionů začne Evropský kongres na téma: Digitální začlenění 2011.

 

Ve středu 7. září 2011 začne neformální zasedání Rozpočtového výboru. K jednání zasedá COREPER I. (Comité des Représentants Permanents). Pod záštitou Komise začne tří denní Konference na téma Internet a společnost - nové inovační cesty a zasedá kolegium. Výbor pro ústavní záležitosti EP bude jednat o rozpočtu na rok 2012. Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) EP bude pořádat slyšení na téma: Evropská migrační politika ve světle rozšíření Schengenského prostoru a slyšení na téma: Budoucnost evropské vesmírné politiky. Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu EP pořádá seminář na téma: "Reset Řecka" - obnova ekonomiky po krizi. Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance EP pořádá konferenci na téma: Nové instrumenty pro ambiciózní politiku v oblasti úspor energie. Ve Výboru regionů bude dále pokračovat Evropský kongres na téma: Digitální začlenění 2011.

 

Ve čtvrtek 8. září 2011 pokračuje neformální zasedání Rozpočtového výboru. K jednání zasedá COREPER II. (Comité des Représentants Permanents). Pod záštitou Evropské komise proběhne seminář na téma: Stav zásob ryb v evropských vodách v roce 2011. Rozpočtový výbor EP bude vést diskuzi o rozpočtu na rok 2012 a 2011, o víceletém finančním rámci na roky 2014 - 2020, dále bude jednat o systému vlastních zdrojů EU, o rybolovu, rámcovém programu ES pro atomovou energii 2012 - 2013, o revizi víceletého finančního rámce na roky 2007 - 2013, o revizi politiky sousedství, o zdanění energetických produktů a elektřiny a o uvolnění prostředků z Evropského globalizačního fondu. Dále bude výbor hlasovat o uvolnění prostředků z Evropského globalizačního fondu pro Nizozemí, o zvláštních opatřeních v oblasti zemědělství a bude také hlasovat o rozpočtu na roky 2011 a o politice v oblasti nemovitostí. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EP povede diskuzi o evropské strategii zdraví a bezpečnosti při práci 2007 - 2012, o Směrnici o uznávání odborných kvalifikací, o Směrnici v oblasti práva společností o převodu sídla a bude také diskutovat o Směrnici o službách. Dále bude výbor hlasovat o rozpočtu na rok 2012, o uvolnění prostředků z EGF pro Nizozemí, Evropské platformě proti chudobě a sociálnímu vyloučení a o budoucnosti EGF. Výbor pro dopravu a cestovní ruch EP povede diskuzi o Bílé knize o dopravě, o dohodě o společném leteckém prostoru mezi EU a Gruzií, o evropsko-středomořské letecké dohodě mezi EU a Jordánskem a o zprávě o politice hospodářské soutěže EU. Výbor bude hlasovat o dohodě o leteckých službách mezi EU a Cape Verde a o přijetí návrhu stanoviska k budoucnosti DPH. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP povede diskuzi o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, o uvedení biocidních přípravků na trh a jejich používání a bude hlasovat o rozpočtu na rok 2012 a Rio +20. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EP představí návrh Komise k energetické účinnosti a střednědobé revizi rámce státní pomoci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a povede diskuzi o návrhu k otevřenému internetu a neutralitě sítí v Evropě. Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) EP bude pořádat zasedání o Evropské sousedské politice ve Wroclawi v Polsku. V německém Frankfurtu zasedá Rada guvernérů Evropské centrální banky. V Poslanecké sněmovně proběhne schůze VEZ, kde se bude jednat o smlouvě o fungování EU, o národním programu reforem ČR 2011, o víceletém finančním rámci EU pro roky 2014 - 2020, o zdanění energetických produktů a energie a o inteligentních sítích.

 

V pátek 9. září 2011 proběhne v polské Wroclawi neformální setkání ministrů odpovědných za sport. Pokračuje také neformální zasedání Rozpočtového výboru. K jednání zasedá COREPER I. (Comité des Représentants Permanents). Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) EP bude pořádat zasedání o Evropské sousedské politice ve Wroclawi v Polsku. Ve Výboru regionů bude probíhat zasedání předsedů.

 

V sobotu 10. září 2011 bude nadále probíhat neformální zasedání Rozpočtového výboru.

 

v neděli 11. září 2011 bude probíhat v Polsku neformální setkání ministrů pro zemědělství.

 

Evropská komise tento týden neschvaluje žádné dokumenty. 

 

Dokument ke stažení zde .< Archív novinek