Archív novinek

Pozvánka na debatu: Společná obchodní politika a podpora exportu


POZVÁNKA NA DEBATU

 

„Společná obchodní politika a podpora exportu“

 

5. září od 17.00h do 18.30h, Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

 

Klíčovou iniciativou Evropské unie v oblasti mezinárodního obchodu je sdělení „Obchod, růst a celosvětové záležitosti, Obchodní politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ z listopadu 2010. Dokument přináší vize tzv. „nové obchodní politiky“ a věnuje se otázkám prohlubování strategických partnerství a řešení problémů bránících lepšímu fungování trhů v 21. století, např. prostřednictvím opatření podporujících mezinárodní aktivity podniků s důrazem na MSP či hledáním nástrojů vhodných ke sledování a odstraňování obchodních překážek a protekcionismu. V oblasti exportu stojí ve středu zájmu několik témat: zelená kniha pro zlepšení systému kontroly vývozu, přijetí vhodných kroků k vymáhání právních předpisů či legislativní návrh reformy všeobecného systému preferencí v rozvojových zemích. Debata otevře prostor k diskusi o zabezpečení rovného přístupu k veřejným zakázkám, usnadnění přístupu na trhy třetích zemí, motivaci podnikatelů k účasti na vyjednávání FTA nebo propagaci evropských norem ve světě. V souvislosti s úvahami o budoucím vývoji společné obchodní politiky EU a exportu se účastníci pokusí najít také odpověď na otázku, co přinese nová Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR 2012 – 2020, která byla předložena k veřejné konzultaci 18. května 2011.

 

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů. Následovat bude debata s účastníky.

 

  • Úvodní slovo – Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
  • Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR
  • Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu a předseda skupiny Evropských konzervativců a reformistů
  • Luděk Sefzig, senátor a předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR
  • Dagmar Kuchtová, zástupkyně generálního ředitele a ředitelka vnějších vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR
  • Hosuk Lee Makiyama, ředitel think-tank ECIPE - Evropské centrum pro mezinárodní politickou ekonomiku (prezentace v angličtině, bude tlumočeno)

 

 

Moderátor: Michal Kadera, CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 2. září 2011 na adrese prague@cebre.cz.

 

 

Pozvánka ke stažení zde .< Archív novinek