Archív novinek

SME WEEK 2011: EU potřebuje podpořit podnikatelského ducha


cs_3.jpg

 

Ve dnech 3. - 9. října běžela evropská iniciativa Týden malých a středních podniků, která má za cíl zvýšit informovanost podnikatelů a poskytnout jim příležitost k tomu, aby mohli sdílet své zkušenosti a dále se rozvíjet. Kampaň probíhala ve 37 zemích včetně České republiky. Vedle dalších více než tisíc probíhajících akcí se v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnila 7. října řada debat na téma, jak odstranit překážky podnikání či jak nejlépe rozvíjet podnikatelského ducha v EU a podporovat podnikatelské aktivity.

 

Na semináři věnovaném propagaci inovativních a inteligentních podnikatelských podpor, které jsou ze strany Evropské komise odměňovány každoročně již pátým rokem prostřednictvím iniciativy Evropská cena za přínos podnikání, zazněla potřeba lépe tyto iniciativy propagovat, stejně jako zajistit šíření výstupů a dobrých praktik účastnících se subjektů po celé EU. Henri Malosse, předseda skupiny Zaměstnavatelů v Evropském hospodářském a sociálním výboru, zdůraznil, že je potřeba posilovat evropskou identitu firem v EU. Sám je zastáncem podpory podnikatelského ducha a zlepšení image podnikatelů vůči veřejnosti. Upozornil, že je potřeba co nejdříve přijmout návrh Evropské soukromé společnosti, který předložila Komise již v červnu 2008. Alena Vlačihová, zástupkyně ředitele CEBRE, uvedla, že evropské ocenění je potřeba také lépe medializovat, jedině tak se budou moci inspirovat další podpůrné organizace v ostatních členských zemích EU a podnikatelé získají lepší visibilitu a uznání veřejnosti.

 

Dirk Hudig, ze skupiny FIPRA International uvedl, že v USA se na první zkrachování firmy lidé dívají, jako na dobrou zkoušku, za to u nás v Evropě jako na totální neúspěch. To se dle Hudiga musí změnit. Důležité je podle něj vyučovat podnikání na specializovaných školách, aby se experti nebáli podnikat. Právě propojení soukromého sektoru s akademickou půdou je dle něho klíčové. Philippe Lachapelle, ředitel valonské proexportní a investiční agentury AWEX uvedl, že se jim daří tyto dva rozdílné světy propojovat. Důkazem je strategické partnerství agentury AWEX s technologickou universitou Texas A&M University System. Komerční sekce této university zpracovala dodnes 2 600 vynálezů a vytvořila 50 firem založených za účelem využít a rozvíjet duševní vlastnictví university až do formy produktu nebo služby uplatnitelné na trhu (tzv. spin-off). Jedním z příkladů spin-off v ČR je zřízení Jihomoravského inovačního centra (JIC), které v Brně provozuje inkubátor inovačních firem za účelem podpory jejich vzniku a rozvoje. Mezi jeho zřizovatele patří Masarykova universita.

 

 < Archív novinek