Archív novinek

Týden v evropských institucích 17. říjen – 23. říjen 2011


Tento týden se ponese především v duchu příprav na víkendové zasedání Evropské rady. Bude zasedat několik výborů EP a politické skupiny. Zasedá Výbor pro evropské záležitosti Senátu ČR a organizuje také konferenci „Euro versus koruna“. Bude zasedat Rada EU pro zemědělství a rybolov a neformálně se setkají také ministři pro rodinné záležitosti a rovné příležitosti.

 

V pondělí 17. října 2011 proběhne Tripartitní sociální summit. Polské předsednictví pořádá konferenci o mobilitě jako nástroji k rozvoji schopností od dětství do stáří, která bude trvat až do středy. Evropská komise má na programu konferenci o patrimoniálních režimech pro mezinárodní páry, dále pořádá první výroční konvenci o chudobě a sociálním vyloučení. Pod záštitou OSN se koná Mezinárodní den za vymýcení chudoby. Hospodářský a měnový výbor jedná o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2010 a o daních a hlasuje o reformě pravidel státní podpory Unie pro služby hospodářského zájmu a o soudržném přístupu ke kolektivnímu odškodnění. Probíhá veřejné slyšení o správě ekonomických záležitostí a o krizovém řízení v Evropské unii. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů má na programu jednání o směrnici o uznávání kvalifikací, o níž posléze hlasuje, stejně jako o nové strategii pro spotřebitelskou politiku a jedná o jednotném digitálním trhu. V Senátu České republiky proběhne konference „Euro versus koruna“. V pondělí dále zasedá: Podvýbor pro lidská práva, jehož pilíře jednání jsou lidská práva v Turecku, situace v Jemenu a debata s ochránci práv ze zemí Východního partnerství. Zasedá rovněž Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.  

 

V úterý 18. října 2011 pořádá Evropský hospodářský a sociální výbor slyšení o jednotném digitálním trhu a 5. setkání Unie a Bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Poslanecký klub Evropské lidové strany má na pořadu konferenci o Pobaltských státech, Skupina Evropských konzervativců a reformistů jedná o bezodpadových evropských oceánech a v rámci Evropské svobodné aliance je pořádána výměna názorů s poslanci národních parlamentů – „Odpověď Zelených na eurovizi“.

 

Ve středu 19. října 2011 je ve Varšavě předsednictvím pořádán Evropský kongres venkovských obcí, konference o integračním procesu v regionálním a globálním nastavení a seminář o celní spolupráci Východních sousedů. Zasedne Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). V Komisi proběhne týdenní zasedání kolegia a konference o výzkumu a vývoji informačních a komunikačních technologií, která pokračuje do 20. října. Evropská centrální banka zahajuje kulturní dny ECB a Výbor regionů organizuje Evropskou konferenci o veřejné komunikaci (také až do čtvrtka). Poslanecký klub Evropské lidové strany pořádá skupinové slyšení o totalitních režimech a o rehabilitaci bývalých vězňů. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů má v programu dvě konference: „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“. Evropská svobodná aliance zahajuje konferenci „Horizon 2020: zapojení zúčastněných stran rozvojového a výzkumného programu a pořádá kulatý stůl „Jak Evropa a ekologie mohou být řešením pro otřesenou Evropskou unii“. V Senátu České republiky proběhne 18. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie. Ve středu dále zasedá: Výbor pro zahraniční věci.  

 

Ve čtvrtek 20. října 2011, stejně tak v pátek, zasedá v Lucembursku Rada EU pro zemědělství a rybolov. V Krakowě proběhne neformální setkání ministrů pro rodinné záležitosti a rovné příležitosti, které pokračuje taktéž do pátku 21. října. Komise pořádá Evropské kulturní fórum a organizuje akci při příležitosti vypuštění družice Galileo. Dále probíhá tisková konference o návrhu opatření na trhu s cennými papíry a konference o budoucím víceletém finančním rámci. Zasedá rada guvernérů ECB. Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů pořádá setkání s odbory a nevládními organizacemi a debatu s názvem „Veřejné peníze sloužící lidem“. Evropská svobodná aliance zahájí jednání o celoživotním cyklu přístupu k důchodcům. Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice chystá konferenci, kde bude diskutovat o pracovní době, migrační politice a útocích na práva zaměstnanců. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku se setká s komisařem pro energetiku G. Oettingerem, který představí priority energetické infrastruktury. Bude hlasovat o přezkumu politiky sousedství a o sdělení o otevřeném internetu a neutralitě sítí v Evropě. Dále bude jednat o zdanění energetických produktů a elektřiny, o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. V Senátu PČR proběhne setkání s komisařem pro životní prostředí J. Potočnikem.

 

V pátek 21. října 2011 bude zasedat Coreper I. (Comité des Représentants Permanents). 

 

V neděli 23. října 2011 zasednou v rámci Evropské rady hlavy států a předsedové vlád zemí eurozóny. Předsednictví zahajuje konferenci o modernizaci vysokoškolského vzdělávání v Sopotech, v Polsku.

 

Evropská komise tento týden schválí tyto dokumenty:

  • Inovativní finanční nástroje pro víceletý finanční rámec a nařízení o poskytování pomoci transevropské dopravní a energetické síti (Rehn)
  • Směrnice o energetické infrastruktuře (Oettinger)
  • Směrnice o stanovení spojovacího zařízení v Evropě (Kallas, Kroes, Oettinger)
  • Pokyny pro rozvoj transevropské dopravní sítě (Kallas)
  • Směrnice o transevropských telekomunikačních sítích (Kroes)
  • Přezkum směrnice trhů s finančními nástroji - MiFID (Barnier)
 
Dokument ke stažení zde


< Archív novinek