Archív novinek

Evropský business požaduje posílení důvěry k evropskou ekonomiku


Recept businessu na růst Evropy: Udržení eura, posílení ekonomické vlády, lepší přístup k financím, regulace zaměřená na růst a dokončení jednotného trhu

 

Evropské sdružení průmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES dne 24.10.2011 na plenárním zasedání přijalo deklaraci k posílení důvěry v Evropskou ekonomiku. Evropské komory se chtějí zaměřit především na drobné firmy, které krizi pociťují nejvíce. Banky jsou obezřetné a zhoršil se tak přístup k financím. Vládní výdaje se s ohledem na rozpočtová opatření snižují a ekonomická situace je ve většině zemí Evropy nejistá.


kuzel_eurochambers_111024.JPGEurozóna se nachází v hluboké ekonomické krizi. My jsme si finanční krizi prodělali v devadesátých letech. Možná díky tomu mluvíme dnes v České republice o pouhém zpomalení ekonomického růstu nikoliv krizi a daří se nám lépe než v řadě zemí Evropské unie“, řekl prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel.

Komory se chtějí zaměřit na stimulaci hospodářského růstu, především zlepšením přístupu podnikatelů k financím a zabráněním, aby nově vznikající finanční regulace nezhoršila bankovní půjčky podnikatelů. Současné návrhy Komise navýšit kapitálové požadavky velkých bank může zapříčinit nedostatek dostupného kapitálu. Komory se proto obávají, že implementace doporučení Basilej III bude mít za následek další omezení bankovních půjček. Urychlené dokončení vnitřního trhu a kvalitní implementace tzv. dvanácti prioritních opatření Aktu o Jednotném trhu může dle komor přinést větší růst v Evropě.

Zástupci obchodních a průmyslových komor rovněž znovu zvolili do čela EUROCHAMBRES na následující dva roky prezidenta turínské obchodní a průmyslové komory Alessandra Barberise a za jeho náměstky zvolili Rifata Hisarciklioglu, prezidenta tureckého svazu komor a komoditní výměny, Pierra Cramegnu, tajemníka lucemburské obchodní komory a Martu Schultzovou, vice-prezidentku rakouské federální hospodářské komory.

 

Deklaraci k posílení důvěry v evropskou ekonomiku naleznete ke stažení zde.

 

 

Evropské průmyslové a zaměstnavatelské svazy sdružené v organizaci BUSINESSEUROPE vyzvaly dopisem prezidenta Jürgena Thumanna evropské lídry k akutnímu řešení dluhové krize. Podle Thumanna by se měla Evropa zaměřit na 3 priority:

 

1. Zachování eura

Díky euru ušetří evropské firmy přes 25 miliard euro na kurzových ztrátách. Euro posiluje konkurenci, produktivitu a růst;

 

2. Posílení ekonomické vlády

Prostřednictvím ekonomické vlády je nutné zajistit fiskální konsolidace a strukturálních reforem v členských státech. Posílení EFSF/ESM odsouhlasené evropskými lídry v červenci je naprosto nezbytné, ale je není dostatečné.     

 

3. Přijímání jen zásadní legislativy

EU by se měla zaměřit na přijetí několika málo zásadních legislativních návrhů s přímým dopadem na dlouhodobý růst. Mělo by se jednat o návrhy z těchto oblasti – vnitřní trh, zahraniční obchod, inovace, finanční regulace, zaměstnanost a energetika.

 

Navzdory tomu, že nejsme členem euro zóny, jsou z pohledu ČR důležité všechny tři priority. „V dnešní globalizované ekonomice nejde mluvit o řecké dluhové krizi, v této krizi se nachází celá Evropa,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. „Růst našeho průmyslu zpomaluje a jakákoli další neuvážená regulace může zásadním způsobem ohrozit naší konkurenceschopnost,“ dodal Špicar.

 

Znění celé výzvy je ke stažení zde

 < Archív novinek