Archív novinek

Pozvánka na debatu: „Malé a střední podniky a administrativní zátěž“


 

Kdy: 7. listopadu 2011 od 10.00h do 12.00h

Kde: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

 

 

Evropská unie si v rámci Akčního programu na snižování administrativní zátěže stanovila cíl snížit do roku 2012 administrativní zátěž o 25%. Je tedy správný čas posoudit, nakolik jsme ve společné snaze uspěli. Stejně tak je správný čas zamyslet se, jakým směrem se ubírat po roce 2012 – stanovit další kvantitativní cíle nebo se zaměřit na kvalitativní nástroje jako je tzv. „fitness-checks“? Skupina na vysoké úrovni předsedaná bývalým bavorským premiérem Edmundem Stoiberem předloží koncem roku zprávu s vybranými úspěšnými případy z členských států. Small Business Act vyzval členské státy k vytvoření zvláštních „SME test“ posuzujících dopad legislativy na malé a střední podniky. Jak jej ale správně implementovat v ČR? S tím souvisí i otázka implementace evropské legislativy do národních právních řádů bez zbytečné administrativy a posuzování dopadů předkládané legislativy (RIA) v legislativním procesu. Pomůže podnikatelům zavedení společných dat účinnosti legislativy? Co je potřeba učinit, aby ČR nebyla uváděna jako členská země EU s jedním z největších implementačních deficitů v Evropě?

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.

Úvodní slovo pronese Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Následovat bude debata s účastníky.

 

• Petr Mlsna, náměstek místopředsedkyně vlády a vrchní ředitel sekce LRV; 
Bedřich Danda, náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR;
prof. Michal Mejstřík, člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) a předseda ICC ČR;
Tereza Šamanová, ředitelka odboru legislativy, informací a poradenství Hospodářské komory České republiky.

 

Moderátor: Michal Kadera, ředitel CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 4. listopadu 2011 na adrese prague@cebre.cz .

 

Pozvánka ke stažení zde.< Archív novinek